Model nového rámce přístupnosti pro VS

Model pro nový rámec přístupnosti

Při přípravě nového zákona byl zpracován komplexní model ukazující jednak nový legislativní rámec, ale také základní rozsah povinností a procesů jednotlivých aktérů a také ukazující základní schémata využití a aplikace mezinárodních standardů a norem. Tento model je průběžně aktualizován. Může sloužit komukoliv jako komplexní a ucelený, ale zároveň přehledný pohled na celou problematiku v jejích souvislostech.

Model je udržován Ministerstvem vnitra, spravuje jej Michal Rada (kontakt michal.rada@mvcr.cz). Je vytvářen a publikován s využitím nátroje pro tvorbu interaktivních map a modelů a je tedy prezentován jako interaktivní model i jako textový dokument v hierarchické struktuře.


Aktualizováno 18. června 2017 22:10