Příprava nového zákona

Připravujeme nový samostatný zákon o přístupnosti

Stojíme před transpozicí evropské Směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (WMAA). Vláda ČR si uvědomuje důležitost nutnosti řešit přístupnost pro zdravotně postižené. Vzhledem k významu celé problematiky přístupnosti a vzhledem k rozsahu směrnice, ale i jako potenciál do budoucna, jsme zahájili práce na zcela novém zákoně o přístupnosti.

V první fázi budeme tímto zákonem transponovat směrnici WMAA, ale v budoucnu nám samostatný zákon otevře dveře i k rozšiřování legislativního rámce pro přístupnost, a tedy mimo jiné i pro lepší transpozici dalších harmonizačních směrnic.

Můžete se podívat na zpracovávaný a průběžně aktualizovaný Model nového rámce přístupnosti pro VS kde je přehledně i s vazbami zobrazena celá šíře problematiky a rámec nové legislativy.

Harmonogram prací

 • únor až duben 2017 - vypracování pracovní verze zákona
 • květen 2017 - vnitroresortní připomínkové řízení v rámci MV a konzultace s partnery
 • červen až červenec 2017 - meziresortní připomínkové řízení
 • září 2017 - předložení a projednání legislativní radou vlády
 • do konce roku 2017 - schválení vládou
 • od ledna 2018 - projednávání v parlamentu ČR
 • srpen 2017 - schválení zákona
 • září 2018 - platnost zákona
 • od září 2019 - postupná účinnost ustanovení zákona

Průběh přípravy zákona

 1. Původní námět na samostatný zákon pochází již z roku 2011, tehdy jsme čekali na schválení evropské směrnice
 2. V říjnu 2016 byla definitivně schválena Směrnice WMAA
 3. 17.2.2017 (takové hezké datum) bylo v rámci MV rozhodnuto o tom, že se vytvoří zcela nový zákon o přístupnosti
 4. 20.2.2017 se zahájily práce na samotném znění nového zákona s tím, že byly využity i dosavadní závěry pracovního týmu MV
 5. 20.4.2017: Zákon o přístupnosti jsme se rozhodli využít k ověření modelu hodnocení dopadů na digitalizaci (takzvaná "Digi-RIA") jako vzorový zákon.
 6. V květnu 2017 máme jasno nad konstrukcí legislativy jako takové, kromě samotného zákona zpracováváme ještě i další související materiály, jako je hodnocení dopadů (RIA) a důvodová zpráva, atd.
 7. Dne 20.6.2017 jsme rozeslali návrh zákona do vnitroresortního připomínkového řízení v rámci ministerstva vnitra a od této doby jej plně prezentujeme. K dispozici je Návrh zákona ve verzi pro vnitroresortní připomínkové řízení (ZIP soubor). Nyní bude probíhat toto vnitřní připomínkové řízení.


Aktualizováno 20. června 2017 v 18:49