ČR

Přístupnost informací v České republice

Česká republika je v této oblasti tradičně velice aktivní. Máme zde zakotvenou přístupnost webových stránek a informací pro úřady a orgány veřejné správy, naši odborníci se podílejí na definici i aplikaci významných norem a standardů, byli to právě aktivní lidé z ČR, díky kterým se podařilo po několika letech nechat projednat a schválit evropskou směrnici o přístupnosti i harmonizační evropskou normu o požadavcích na výrobky a služby.

Přístupnost ve veřejné správě

Ve veřejné správě existuje povinnost mít přístupné webové stránky pro úřady a orgány veřejné správy (více informací v sekci Přístupnost webových stránek). Dosud sice není kvalifikovaná povinnost přístupnosti dokumentů ve veřejné správě, ale pracuje se na legislativním základě a k dispozici jsou některé technické návody (více informací v sekci Přístupnost dokumentů).

V tuto chvíli se připravuje nový legislativní rámec pro oblast přístupnosti informací ve veřejné správě, ale působíme i směrem ke komerčním subjektům.

Aktuálně jsou klíčové zejména tyto aktivity:

Aktualizováno 27. února 2017 v 16:51