Přístupnost informací

Vítejte na portálu o přístupnosti informací (nejen) veřejné správy

Tento webový portál vám poskytne základní stručné informace o problematice přístupnosti informací nejen pro účely veřejné správy a bude vás i seznamovat s aktuálním děním v této oblasti.

Portál jako neformální zdroj informací připravuje Ministerstvo vnitra, Koordinátor digitální agendy, Czech Governance accessibility forum, Iniciativa informatiky pro občany a partneři.

Informace o tvorbě webu

Vážení návštěvníci, jak jsme již uvedli, byli jsme nuceni tak trochu urychleně spustit novou verzi našeho webu. Je to pro nás příležitost psát obsah webu lépe a moderněji i prakticky otestovat novou přístupnou technologii od Google.

Nicméně spuštění webu s sebou přineslo i pár nepříjemných věcí. V době oficiálního spuštění webu na něm není všechno to, co bychom na něm chtěli mít. Tvorba obsahu je složitá a mnohdy závisí na spolupráci více lidí. Ale alespoň budeme moci nově přidávané věci lépe zdůrazňovat. Proto vás chceme ujistit, že web se stále vyvíjí a bude obohacován o další a další zajímavý obsah.

Aktuálně...

Tento týden byl plný prezentací problematiky o přístupnosti informací

pátek, 30. června 2017

V tomto týdnu proběhla velká prezentace celé rozsáhlé problematiky přístupnosti informací nejen v oblasti veřejné správy, ale směrem i ke komerčnímu sektoru. Prezentace proběhla jak na vládě, tak v Odborné skupině pro governance accessibility, tak i v Poslanecké sněmovně na setkání výboru pro veřejnou správu s ICT unií. Prezentace je velice obsáhlá a probírá tuto problematiku skutečně velice široce. Od historie, přes základy, proč se tím zabývat, jakou legislativou se řídit, pro jaké oblasti a jak to řešit, jaké normy a standardy využít, ale třeba i jaké bariéry vlastně zdravotně postižení mají či jak pracují a co je důležité pro jednotlivé skupiny postižených. Prezentace obsahuje i představení nově projednávaného zákona o přístupnosti a třeba i popis vládních úkolů v této oblasti. Ukazuje i špatné a dobré příklady.

Prezentaci pochopitelně zveřejňujeme v celé její délce, je k dispozici na následujících odkazech.

Zpracován a aktualizován komplexní model nového rámce pro přístupnost

středa, 21. června 2017

Model nového rámce přístupnosti pro VS / V rámci tvorby zákona byl zpracován komplexní model nového rámce, kde je přehledně zobrazena struktura nové legislativy, ale i procesy jednotlivých subjektů a struktura a implementace mezinárodních norem. Model slouží jako interaktivní pohled na celou problematiku.

Nový zákon je ve vnitroresortním připomínkovém řízení v rámci ministerstva vnitra

úterý, 20. června 2017

Příprava nového zákona / Dnes jsme zahájili etapu projednávání připraveného návrhu nového zákona o přístupnosti, který transponuje směrnici WMAA. Zákon jsme dnes rozeslali do vnitřního připomínkového řízení v rámci ministerstva vnitra. Podrobnosti o stavu projednávání zákona i jeho znění v pracovních verzích najdete na stránce k přípravě zákona na tomto webu.

Prezentace z bloku e-Accessibility na ISSS

pondělí, 3. dubna 2017

I letos se na ISSS konal blok e-Accessibility. No a kdo ho nestihl, tak hned po skončení jsou k dispozici prezentace z tohoto bloku.

Stránka bloku eAccessibility na ISSS 2017

Vládní výbor podpořil řešení nepřístupnosti EET pro nevidomé a hluchoslepé

úterý, 28. března 2017

Minulý týden se sešel Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Na svém zasedání řešil i problematiku přístupnosti EET pro nevidomé a hluchoslepé, kteří nyní nemohou dané povinnosti vykonávat. Přes tehdejší upozorněníze strany MV totiž MF a GFŘ nesplnilo povinnost přístupnosti a touto problematikou se vůbec nezabývalo. Vládní výbor podpořil stanovisko své odborné skupiny pro přístupnost a uložil ministerstvu financí celou věc vyřešit a do té doby upravi výjimky pro tyto povinné subjekty v souladu se zákonem o EET.

Právě dnes probíhá další jednání zástupců resortu financí se zástupci dotčených skupin zdravotně postižených.

Prezentace z workshopu na ČTÚ o přístupnosti s mobilními operátory

úterý, 21. března 2017

Přístupnost mobilních operátorů

Včera se na ČTÚ uskutečnil avizovaný workshop určený pro mobilní operátory. Tento workshop je organizován dle opatření Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu jež koordinuje Koordinátor digitální agendy a Ministerstvo vnitra. Na workshopu se účastnili nejen samotní operátoři, ale i další organizace jež přístupnost zajímá a také zástupci organizací zdravotně postižených. Více informací a prezentace jsou na stránce k dané aktivitě.

Víte, že je tady poradna?

pondělí, 20. března 2017

Součástí tohoto portálu, který se mimochodem stále vyvíjí a doplňuje, je také poradna. Tu můžete využít pokud máte obecný dotaz a nebo pokud chcete pomoci s přístupností v konkrétním případě. Dotazy z poradny se dostanou k našim odborníkům a ti vás ohledně možných řešení budou kontaktovat.

Poradíme vám

Věnujeme se problémům nepřístupnosti EET

pondělí, 20. března 2017

Poslední dny jsou v oblasti přístupnosti ve znamení bobtnání kauzy nepřístupnosti elektronické evidence tržeb. Celé řešení EET a to včetně systémové části pro registraci povinných subjektů bylo podrobeno důkladnému testování přístupnosti a bylo konstatováno, že ze strany ministerstva financí a orgánů finanční správy došlo k opomenutí přístupnosti a tím k faktickému porušení zákona. Díky tomu tak osoby se zrakovým postižením nejsou schopny naplnit povinnost EET.

Touto věcí se bude zítra zabývat odborná skupina při vládním výboru pro zdravotně postižené a ve čtvrtek pak vládní výbor. Během několika týdnů to pak bude řešit vláda. Hledají se řešení tohoto zejména pro samotné zrakově postižené dost nepříjemného problému.

ČTÚ s partnery organizuje workshop pro mobilní operátory o přístupnosti

úterý, 7. března 2017

Přístupnost mobilních operátorů

Český telekomunikační úřad, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Koordinátorem digitální agendy organizují 20. března 2017 odborný workshop o přístupnosti pro mobilní operátory. Zástupci mobilních telekomunikačních operátorů se na workshopu dozví o potřebě přístupnosti informací a služeb pro zdravotně postižené a dostanou i základní informace, co a jak řešit. Workshop se koná v rámci aktivit rozvoje přístupnosti veřejných služeb.

Informace o workshopu na webu ČTÚ

Pro zájemce ucelená prezentace problematiky přístupnosti informací

pondělí, 6. března 2017

Minulý týden proběhla na Úřadu vlády ucelená prezentace problematiky přístupnosti informací. Prezentace obsahovala širší kontext, důležité bodyk přístupnosti webů, aplikací, dokumentů, dále pak základní principy přístupnosti i informace o současné situaci v rámci Evropy i ČR a nástin dalších kroků. Celou prezentaci máte veřejně k dispozici pro inspiraci i jako zdroj informací a odkazů.

A jedeme...!

středa, 1. března 2017

Dnes spouštíme nový web. Je první den v měsíci - mimochodem v měsíci knihy a internetu - a i na nás přišlo jaro. Čas zrození je časem obrody a tak jsme si vybrali právě 1. březen pro spuštění této nové verze webu. Ať je vám všem k užitku...

za celou redakci Michal Rada

Česká republika bude mít samostatný zákon o přístupnosti

pátek, 24. února 2017

Michal Rada: "Mám velkou radost, že mohu potvrdit, že budeme mít nový samostatný zákon o přístupnosti."

Rozhodli jsme se transponovat Směrnici EU o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, jež byla i díky aktivitě ČR schválena koncem loňského roku, tedy dříve, než jsme původně očekávali. Vzhledem k významu celé problematiky přístupnosti a vzhledem k rozsahu směrnice, ale i jako potenciál do budoucna, jsme zahájili práce na zcela novém zákoně o přístupnosti. V první fázi budeme tímto zákonem transponovat směrnici WMAA, ale v budoucnu nám samostatný zákon otevře dveře i k rozšiřování legislativního rámce pro přístupnost, a tedy mimo jiné i pro lepší transpozici dalších harmonizačních směrnic. Zákon chceme koncipovat jako jednoduchý a srozumitelný. Pracovní verzi chceme mít hotovou v dubnu, do meziresortního připomínkového řízení by měl návrh zákona jít v červnu. Směrnici musíme do právního řádu transponovat nejpozději do září 2018.

I na letošním ISSS bude blok eAccessibility

středa, 22. února 2017

V dubnu se opět koná tradiční konference ISSS 2017 jako v posledním roce, budeme pořádat blok věnovaný eAccessibility trochu ponovu a hodně prakticky. To, jak jsme to pojali v loňském roce se nám osvědčilo. Letošní rok bude opravdu bohatý na události, níže jsou anotace jednotlivých přednášek v bloku, který bude tradičně v pondělí odpoledne.

Přístupnost - co loni a co letos?

Jako vždy si řekneme, co se za uplynulý rok stalo a hlavně, co se bude dít letos? A tentokrát zbystřete, čeká nás velká práce a řada povinností.

Prezentuje Dagmar Hornychová, Ministerstvo vnitra a Úřad vlády

Letos se do toho opřeme

V uplynulém roce se stalo několik věcí, na které ČR reaguje aktivně. Je zřízena odborná skupina pro governance accessibility, pracuje se na transpozici nové směrnice o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a přístupnost se stává součástí vládních strategických dokumentů. Podrobně vám všechny tyto aktivity představí Michal Rada.

Prezentuje Michal Rada, Ministerstvo vnitra a Úřad vlády

Přístupnost digitálního prostředí úřadu – auditem webu to nekončí, ale začíná

Nechali jste si udělat audit přístupnosti webu? Gratuluji, první krok k lepší přístupnosti virtuálního prostředí úřadu máte zdárně za sebou. Ale protože tématika přístupnosti se dnes netýká jen webu, ale i multimédií, dokumentů či mobilních aplikací, další kroky by měly následovat. Protože není nic horšího, než když se na přístupném webu dostane uživatel k dokumentu, který si nemůže přečíst, protože nemá textovou vrstvu. Nebo si stáhne mobilní aplikaci, kterou ale nemůže používat, protože její rozhraní není přístupné. Pojďme si společně ukázat a poskládat všechny dílky přístupnostního puzzle tak, aby zapadly na správná místa, a úsilí, věnované přístupnosti, nepřišlo vniveč. Podíváme se společně na to, co je třeba udělat, aby vaše weby, dokumenty, aplikace či multimédia byly přístupné pro co nejširší skupinu uživatelů.

Prezentuje Radek Pavlíček, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity

Poprvé se sešla odborná pracovní skupina pro governance accessibility pod vládním výborem pro zdravotně postižené

čtvrtek, 16. února 2017

Dnes se poprvé na Úřadu vlády sešla Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb zřízená pod Vládním výborem pro zdravotně postižené občany. V této skupině jsou zastoupeny jednotlivé resorty a odborníci za jednotlivé sektory, kterých se governance accessibility dotýká a také jsou zde zástupci organizací sdružujících zdravotně postižené.

První jednání bylo spíše obecné, kromě prezentace celé problematiky členové probírali zejména způsob další práce. Nyní budou následovat schůze, jež se budou věnovat jednotlivým tématům. Jako první se bude na příštím jednání v březnu řešit projednávání směrnice European accessibility act. Problematika přístupnosti informací se bude projednávat v květnu.

Začali jsme makat na novém webu

úterý, 14. února 2017

Protože Přístupnost informací milujeme, rozhodli jsme si dát mu i sobě valentýnský dárek, a to je zcela nový web. Poslední dobou se s kolegy z Google věnujeme hodně přístupnosti jejich služeb a protože nazrál čas si sebrané zkušenosti odzkoušet také v praxi, nový web je dělán pomocí nových Google Sites, které jsou (taky trochu i díky nám) zcela přístupné a jedná se o jednoduchou a plně použitelnou možnost, jak dělat menší weby. No, a tak jsme do toho praštili a dneškem počínaje překlápíme "starý web" do nového kabátu i technologie. O Sites od nás určitě ještě uslyšíte.

Pokračuje projednávání směrnice European accessibility act

pondělí, 6. února 2017

Před několika dny se EK věnovala opět návrhu Směrnice EAA (European accessibility act), jež se již rok projednává. EK chce skončit jednání ještě do poloviny roku a celý návrh chce schválit do konce roku 2017. Dost odvážné, ale pozitivní tvrzení. Kromě toho se členské státy tradičně pohádali o tom, co má ve směrnici vlastně být. Stále není vyjasněná zejména otázka, zda mít rámcovou směrnici, nebo ji rozpadnout do jednotlivých sektorových nařízení a směrnic. Bohužel se začínají zvedat i hlasy o výjimkách, a hlavně o tom, co vše by se z původního návrhu mělo vypustit. Doufejme tedy, že ze směrnice něco zůstane. Další jednání bude v březnu a opět vás budeme informovat

Byla zřízena Pracovní skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb

středa, 9. listopadu 2016

Včera byla pod Vládním výborem pro zdravotně postižené občany zřízena Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. Pod tímto krkolomným názvem se ukrývá pracovní skupina, jež má řešit oblast takzvané governance accessibility, a to v co možná nejširším pojetí. V pracovní skupině budou zástupci resortů, které jsou gestory za jednotlivé sektory (doprava, sociální služby, veřejná správa, audiovizuální díla apod.), a také zástupci organizací sdružujících zdravotně postižené. První schůze pracovní skupiny se uskuteční pravděpodobně v lednu 2017.

Směrnice EU o přístupnosti byla konečně schválena

pondělí, 31. října 2016

Po několikaletém vyjednávání byla v rámci Evropské unie schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

Odkaz na plné znění směrnice v EURLEXu

Připravujeme pro vás nový podcast POP, dnes vyšel první úvodní díl

středa, 5. října 2016

Připravujeme pro vás audiopodcast s názvem POP - tedy Podcast O Přístupnosti. Nebude to ani o náboženství, ani o hudbě, ale o zajímavostech, novinkách, návodech, recenzích, praktických radách, … Prostě o všem, co souvisí s přístupností.

Na své si přijdou jak samotní uživatelé, pro něž je přístupnost potřebná, a to zejména ti se zrakovým postižením, tak i ti, jichž se přístupnost dotkne z druhé strany. Budeme se věnovat webu, mobilním aplikacím, ale i přístupným či nepřístupným přístrojům a spoustě dalších témat.

Je hned několik cest, jak se k POPu dostat

I na tomto webu je pak stránka tohoto nového audiopodcastu.

Nová verze webu o přístupných aplikacích

pondělí, 12. září 2016

Dnes jsme spustili zcela novou verzi webu o přístupných mobilních aplikacích, pochopitelně včetně hodnocení přístupnosti aplikací (zatím jen pro platformu Android). Oproti dosavadní trochu chudé verzi, je tato nová verze postavena na stejné redakční platformě jako náš portál, a tak zde najdete RSS kanály, diskusi, poradnu, zdroje z komunity apod.

Ostatně posuďte sami. Do svých oblíbených si uložte:

Komunikace s autisty? Chcete vědět jak na ní?

pondělí, 5. září 2016

Osoby s poruchou autistického spektra mají svá specifika, přesto jsou zcela nepochybně platnými členy společnosti a platnými členy při komunikaci. Přesto často zaznívají různé negativní názory. Daleko lepší jsou sice také trochu bezradné, ale názory typu “nevíme, jak s takovým člověkem komunikovat”. Vláda se problematikou komunikace s autisty zabývá a přijala usnesení k jejich podnětům.

Jeden z prvních kroků je implementace takzvaného “komunikačního balíčku”, což je soubor pravidel a principů komunikace s těmito lidmi. A související dokumenty se jistě hodí nejen ministerstvům a úřadům ve veřejné správě. A protože osvěty není nikdy dost, i vy se můžete prostřednictvím následujícího odkazu s touto zajímavou a potřebnou věcí seznámit.

Komunikační balíček pro komunikaci s autisty