Osnovna škola "Ljubo Babić"

LOGOPEDSKI KUTAK


Dragi učenici i roditelji, dragi učitelji,

Logopedski kabinet premjestio se i u virtualni svijet. Nadam se da ćete u ovom kutku pronaći za svakog po nešto: od korisnih informacija i savjeta za roditelje i učitelje, do radnih listića i sadržaja za učenike.

Ukoliko vam je potreban savjet, informacija ili podrška - možete mi se direktno obratiti e-mailom na: martina.fratric@skole.hr !

Vaša logopedinja, Martina Fratrić :)

16.10. Dan svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju (RJP)

Termin "razvojni jezični poremećaj (RJP)" podrazumijeva teškoće u jezičnom razumijevanju i/ili govorenju koje se javljaju već u dječjoj dobi. Teškoće u jezičnom razumijevanju označavaju teškoće u primanju poruka tijekom razgovora. Teškoće u govorenju podrazumijevaju teškoće u upotrebi jezika, dakle u oblikovanju poruka koje se žele izraziti i prenijeti sugovorniku, pa su tako, primjerice, rečenice osoba s RJP-om često kratke i gramatički narušene. Teškoće u razumijevanju mogu se javiti i u čitanju (primanju pisanih poruka), dok teškoće u izražavanju mogu biti prisutne i u pisanju (izražavanju poruka pisanim putem). Jezično razumijevanje (receptivni jezik) i jezično izražavanje (ekspresivni jezik) neophodni su za čovjekovo svakodnevno funkcioniranje, a upravo u tim područjima osobe s RJP-om imaju teškoće.

Prema epidemiološkom istraživanju SCALES u UK-u prosječno dvoje djece u svakom razredu ima razvojni jezični poremećaj - RJP (poveznica na članak: https://doi.org/10.1111/jcpp.12573). Postoje određeni čimbenici rizika za prisutnost RJP-a kod pojedinca:

 • muški spol - RJP je tri puta češći kod dječaka nego kod djevojčica

 • dječaci kod kojih je prisutno kašnjenje u jezično-govornom razvoju (late talkers)

 • pozitivna obiteljska anamneza - RJP je tri puta češći kod osoba u čijoj su obitelji prisutne jezične teškoće ili teškoće čitanja i pisanja

 • teškoće s obradom informacija općenito i teškoće s fonološkim radnim pamćenjem (obradom govornih jedinica - glasova)

 • niži socioekonomski status (SES)

 • niža razina obrazovanja roditelja djeteta

Bitno je naglasiti da RJP nije posljedica posljednja dva čimbenika rizika jer već sada, na temelju rezultata istraživanja koja su uključivala blizance, znamo da postoji snažna genetska pozadina u razvoju RJP-a. Mogući razlog za to što su niži SES i niža razina obrazovanja roditelja čimbenici rizika je taj što osobe s RJP-om često imaju nižu razinu pismenosti, a time i obrazovanja, što može rezultirati smanjenim mogućnostima zaposlenja na visoko plaćenim radnim mjestima, a time i nižim SES-om. A već smo rekli kako je RJP češći kod osoba s pozitivnom obiteljskom anamnezom. Šanse da će dijete imati RJP veće su kada su roditelji nižeg obrazovanja, kada je obitelj nižeg SES-a i kada netko od članova obitelji ima jezične teškoće odnosno sam RJP. Dakle, kod osoba s RJP-om, uz genetske, postoje i okolinski čimbenici rizika. Dok na genetiku ne možemo utjecati, na okolinu itekako možemo. Pravovremeno prepoznavanje RJP-a te pružanje odgovarajuće intervencije i podrške, kao i socijalne zaštite, ključ su za podizanje kvalitete života pojedinaca s RJP-om. Upravo zato je važno da podižemo svjesnost o RJP-u - jer na dugi put ide se malim koracima


(preuzeto s https://www.facebook.com/RADLD.PSRJP)

5.-11.10. Tjedan disleksije

DORA O ŽIVOTU S DISLEKSIJOM

... “Nemogu shvatiti zasto vas smeta da je dvoje ljudi razlicito. Da je moj mozak drukcije spojen.

Jer kad odete u sumu i vidite dva hrasta vi znate da im je broj lisca razlicit. Nemorate brojat lisce, znate. Znate da su razlicite debljine. Nemorate mjeriti, znate. I to vas nesmeta iako su oboje hrastovi. Zato nemojte da vas drukciji ljudi smetaju.

I ne, u mojem zivotu citanje mi netreba i u mojem svijetu slova nisu fandementalni dio zivota i meni zivot, pogotovo danas, nece biti tezi zbog disleksije.

Mni problem nije disleksija, moj problem je predrasuda.” ...

(preuzeto s https://www.facebook.com/omoguru)
Izradile studentice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta; preuzeto s https://www.facebook.com/USLogomotiva

Primjereni oblici školovanja za učenike s teškoćama

Budući da je nova školska godina već odavno počela, vrijeme je da se vratimo i pisanju o aktualnim školskim temama... :)

Kad učitelj ili roditelj vidi da učenik ili učenica imaju neke teškoće zbog kojih otežano prate nastavu i svladavaju gradivo, potreban im je pregled stručnjaka. Prvi korak je obraćanje stručnom timu škole kojeg čine neki od navedenih stručnjaka: pedagog, psiholog, logoped, socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator. U školskom stručnom timu nikada nisu zastupljeni svi stručnjaci, stoga je moguće da se roditelja uputi na obradu u neku vanjsku ustanovu. Ukoliko stručnjaci utvrde da učenik ima teškoće koje mu onemogućavaju normalno praćenje nastave, odmah se postavlja pitanje - "Koja su njegova prava?".

Svaki učenik s teškoćama ostvaruje pravo na primjerene oblike odgojno-obrazovne podrške. Kad govorimo o primjerenim oblicima školovanja za učenike s teškoćama, u osnovnim školama postoje dvije mogućnosti:


 1. školovanje po redovnom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke u nastavi

Prilagodba sadržaja ili prilagođeni program (PP), kako se često ovaj pristup još i naziva, podrazumijeva individualnu prilagodbu načina rada s učenikom te sadržajnu prilagodbu gradiva. Ovaj program određuje se za učenike sa smanjenim intelektualnim sposobnostima te se određuje za one predmete u kojima ne mogu svladati program razreda kojeg polaze. Pod individualiziranim pristupom podrazumijeva se niz postupaka i aktivnosti koje će provoditi profesori kako bi učeniku olakšali svladavanje gradiva, ovisno o njegovim potrebama i teškoćama koje ima. Pod tim se misli, prije svega, na primjenu onih metoda, sredstava i didaktičkih materijala koji podupiru posebne obrazovne potrebe djeteta (npr. potrebe uvjetovane teškoćama čitanja i pisanja i / ili računanja, oštećenjem vida, oštećenjem sluha, cerebralnom paralizom, teškoćama u održavanju pažnje (ADD) i /ili teškoćama u ponašanju i sl. ). Neke od tih metoda uključuju: produljeno vrijeme za rješavanje zadataka i pisanja ispita, jezično pojednostavljivanje i ponavljanje uputa za rad, vizualne prilagodbe sadržaja - povećan font, veći prored, izbjegavanje ukošenih slova i sl.


 1. školovanje po redovnom programu uz individualizirane postupke u nastavi

Individualizirani pristup (IP) je oblik podrške učenicima s teškoćama koji imaju uredne intelektualne sposobnosti. Individualizirani pristup, za razliku od prilagođenog programa, ne podrazumijeva sadržajnu prilagodbu nastavnog gradiva. On podrazumijeva samo prilagodbu načina rada i zahtjeva prema učeniku (kao i kod prilagođenog programa), ali bez sadržajne prilagodbe gradiva.


Hoće li će se primijeniti prilagođeni program ili individualizirani pristup ovisi o teškoćama učenika, odnosno njegovim mogućnostima da slijedi redovni nastavni plan i program (što se utvrđuje dijagnostičkim postupcima). Odluku o navedenim oblicima (nakon provedene dijagnostike) donosi Stručno povjerenstvo koje čini tim škole (stručna služba, učiteljica razredne nastave, profesorica hrvatskog jezika) i školski liječnik. Oni svoju preporuku šalju u gradski ili županijski organ uprave (ovisi gdje učenik živi) koji donosi rješenje o primjerenom obliku školovanja za pojedinog učenika.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi ove teme, slobodno se obratite bilo kojoj od stručnih suradnica ove škole, radnim danom od 8-19 sati na broj telefona 01/6284-636 ili na naše e-mail adrese:

Martina Fratrić, logopedinja (martina.fratric@skole.hr)

Karla Cikojević, socijalna pedagoginja (karla.cikojevic@skole.hr)

Željka Grgić, pedagoginja (zeljka.grgic@skole.hr)

Dubravka Grubišić-Rebić, psihologinja (dubravka.grubisic-rebic@skole.hr)

Dugo, toplo ljeto - Vježbamo čitanje! :)

Draga djeco i roditelji,

I ovu uzbudljivu školsku godinu uspješno smo priveli kraju. Bila je prepuna izazova, ali vjerujem da smo se svi uspjeli izboriti s većinom njih. Za one koji će biti marljivi i za vrijeme ljetnih praznika, izradila sam jedan informativni letak. U letku možete pronaći savjete kako uvježbati čitanje - da biste mogli pročitati što više svojih omiljenih slikovnica i knjiga. Želim vam ugodan odmor te se toplo nadam da ćemo se od nadolazeće jeseni više družiti uživo...

Lijep pozdrav od logopedice Martine! :)

Igre i aktivnosti za obilježavanje Dana planeta Zemlje (22. travnja)

Dan planeta Zemlje u gotovo svim zemljama svijeta obilježava se 22. travnja, a ova godina je ipak posebna jer se obilježava 50. obljetnica. Ujedinjeni Narodi su tek prije deset godina ovaj dan proglasili međunarodnim (iako se počeo obilježavati daleke 1970. godine), a danas se on obilježava u 190 zemalja diljem svijeta, svake godine s posebnim fokusom na određeni problem, ali uvijek jednakim ciljem – razmišljanjem o čovjekovom štetnom učinku na okolišu i njegovim smanjivanjem.

Ovogodišnja tema su klimatske promjene i akcije koje bi se trebale provoditi kako bi one što manje utjecale na okoliš i čovječanstvo. Posljedice klimatskih promjena osjećaju se u svim dijelovima svijeta. Polarne ledene ploče tope se, a razina mora raste. U nekim regijama sve češće dolazi do ekstremnih vremenskih uvjeta i kiša, dok se u drugima javljaju sve intenzivniji toplinski valovi i suše. One se događaju vrlo brzo te se brojne biljke i životinje teško prilagođavaju. Mnoge kopnene, slatkovodne i morske vrste već su se preselile na nova staništa. Ako prosječne temperature ne svjetskoj razini budu i dalje nekontrolirano rasle, neke biljne i životinjske vrste bit će izložene povećanom riziku od izumiranja.

A što mi možemo napraviti da pomognemo Zemlji? Biti ekološki osviješten i nije tako teško. Postoji mnogo malih stvari koje svakodnevno možemo raditi, a pomažu očuvanju naše planete.

Evo par ideja:

 • Jedite više lokalno i ekološki uzgojene hrane

 • Odvajajte otpad i reciklirajte ga

 • Pažljivo trošite vodu

 • Gasite svjetla kada vam nisu potrebna

 • Ne bacajte smeće u prirodu

 • Više koristite papirnatu ambalažu, a manje onu plastičnu

 • Koristite baterije koje se mogu ponovno napuniti

 • Manje trošite papir

 • Manje se vozite automobilom, a više koristite bicikl

Klikom na sliku/poveznicu (https://lafaboo.com/blog/5-zabavnih-aktivnosti-djecu-dan-planeta-zemlje-48/) možete saznati kako još možete zabavno obilježiti ovaj bitan dan, a možete i zapjevati (https://www.youtube.com/watch?v=soqLRy0IqwE&feature=emb_title)! :)

I zapamtite: Čuvajmo našu planetu, ona je naš jedini dom!

Tko je logoped i što radi u školi?

"Logopedi su stručnjaci osposobljeni za rad na prevenciji, probiru, otkrivanju, procjeni, dijagnostici, savjetovanju, rehabilitaciji i tretmanu poremećaja humane komunikacije, a što podrazumijeva: poremećaje jezika, govora i glasa, poremećaje u čitanju i pisanju, poremećaje oralno-laringealnih funkcija te poremećaje u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji u osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, oštećenjem sluha itd.)."

Logopedi u školskom sustavu imaju ulogu stručnog suradnika, što podrazumijeva bavljenje raznim područjima djelatnosti:

 • planiranje i programiranje rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama,

 • neposredan rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama,

 • savjetovanje i pomoć u radu učiteljima i stručnim suradnicima te ostalim zaposlenicima škole u svezi s postupcima u radu s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama,

 • suradnja, savjetovanje i pomoć roditeljima učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama,

 • vođenje odgovarajuće pedagoške dokumentacije i učeničkih dosjea,

 • suradnja s drugim ustanovama,

 • sudjelovanje u radu povjerenstva za dobivanje primjerenog oblika školovanja/upis djece u osnovnu školu,

 • stručna usavršavanja te

 • ostali poslovi za razvoj i unapređivanje odgojno-obrazovne djelatnosti.

Jedan od primarnih ciljeva u radu logopeda je pomoći učenicima s teškoćama u savladavanju individualiziranih ili prilagođenih školskih programa kroz različita područja: ispravniji govor/izgovor, čitanje, razumijevanje pročitanog, slušanje, pisanje, usmeno i pismeno izražavanje, prostorno/vremensko snalaženje te računanje. Cjelokupni rad se temelji na sposobnostima ili jakim stranama učenika, a tek potom na ograničenjima, odnosno slabim stranama učenika. U radu je vrlo bitno uvažavati potrebe i interese svakog učenika. Budući da su logopedi u školi i stručni suradnici, pa uz svoj rad s učenicima moraju odrađivati još puno stvari po nalogu ravnatelja za dobrobit sve djece i učitelja u školi, najčešće se stignu baviti samo teškoćama u čitanju i pisanju te složenijim jezično-govornim poremećajima. Učenici dolaze na individualni/grupni tretman u prosjeku jednom tjedno ili jednom u dva tjedna (ovisno o teškoćama koje imaju), a o radu se obavještavaju i roditelji koji se savjetuju za rad kod kuće.

Mnogi često ne znaju kada prvi put posjetiti logopeda. Bilo da je riječ o nedovoljno razvijenom govoru, mucanju, teškoćama čitanja i pisanja, teškoćama u izgovoru, roditelji i osobe s kojima je dijete u svakodnevnom kontaktu (učitelji) često ne znaju kada potražiti pomoć. Ukoliko sumnjate na neku od ranije navedenih teškoća, svakako potražite savjet logopeda koji može izvršiti procjenu ili vas uputiti na detaljniji dijagnostički pregled (psiholog, defektolog, liječnik , ORL, fonijatar, audiolog, i drugi), ukoliko je potrebno.

Besplatna telefonska pomoć Centra za rehabilitaciju ERF-a

Dragi učitelji i roditelji,

zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 te nemogućnosti da usluge pružaju direktnim putem, Centar za rehabilitaciju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta nudi vam besplatno savjetovanje putem telefona vezano uz različita područja razvoja djeteta koja vas mogu brinuti. Klikom na sliku/poveznice dolazite do popisa područja iz kojih razni stručnjaci (psiholozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi i socijalni pedagozi) pružaju podršku i savjetovanje, vrijeme u kojem možete nazvati stručnjaka te telefonski broj na koji se možete javiti.

https://drive.google.com/file/d/1MlciVTPvTJUnJTI0v1aCEEuUY1ZRo7jd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10kFP70eAIgUo8IrGXEHYSsDa1-hzoowq/view?usp=sharing


Razne materijale za vježbu kod kuće možete preuzeti na sljedećim poveznicama: