Viet: Kiel Uzi Memlingon?

(Guglo-tradukita)

(1) Bạn phải tham gia "Memrise".

(2) Bạn cần cài đặt ứng dụng "Memrise" trên điện thoại thông minh của mình.

(3) Truy cập http://decks.memawn.com/ và tìm khóa học Esperanto với từ khóa 'Memlingo'.

(4) Chọn khóa học 'Memlingo'.