Kial Baza Radikaro Oficiala?

Baza Radikaro Oficiala de la Akademio

Utiligo de Baza Radikaro Oficiala (BRO) por Krei kurson

Utiligo de BRO al la kurso-kreado estas plej grava punkto de la Esperanto-lernado, cxar BRO spegulas gravecon/oftecon de la vortoj, kaj montras kion unue kaj kion poste.

Baza Radikaro Oficiala (BRO)

La verkon "Baza Radikaro Oficiala", BRO, la Akademio eldonis en 1974 kiel parton de "Aktoj de la Akademio II 1968-1974". La ĉi-postaj klarigoj estas ĉerpitaj el la "Enkonduko" de BRO.

BRO Grupoj de Radikaroj


  • Grupo 1: 170 radikoj
  • Grupo 2: 89 radikoj (170+89 = 159)
  • Grupo 3: 127 radikoj (170+89+127 = 286)
  • Grupo 4: 158 radikoj (170+89+127+158 = 444)
  • Grupo 5: 159 radikoj (170+89+127+158+159 = 603)
  • Grupo 6: 223 radikoj (170+89+127+158+159+223 = 826)
  • Grupo 7: 298 radikoj (170+89+127+158+159+223+298 = 1124)
  • Grupo 8: 496 radikoj (170+89+127+158+159+223+298+496 = 1520)
  • Grupo 9: 814 radikoj (170+89+127+158+159+223+298+496+814 = 2334)
  • Oficiala Aldono - Pliaj vorto Oficiale adonitaj (1430)