Viet: Kial Memlingo?

(Guglo-tradukita)

Duolingo là ứng dụng học ngôn ngữ tốt nhất - hiện đại, đơn giản, chất lượng, dễ sử dụng và lan rộng trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, Duolingo sẽ không bao gồm các ngôn ngữ châu Á cho việc học Esperanto, bởi vì nó tốn quá nhiều chi phí cho họ và quá ít người dùng được mong đợi.

Để xây dựng một khóa học ở Duolingo, phải mất hơn 2 năm - một khoản đầu tư rất lớn.

Đây là danh sách các cặp ngôn ngữ trên Duolingo và bạn có thể thấy mất bao lâu cho một ngôn ngữ. (Ngôn ngữ ít phổ biến hơn, thời gian sử dụng càng lâu.)

Hiện tại, Duolingo không có khả năng bao gồm ngôn ngữ châu Á như tiếng Hàn / tiếng Nhật / tiếng Trung và tiếng Đức để dạy Esperanto.