ICSC

ICSC ehk International Cyber Security Challenge võistlus toimub juba 2021/22 õppeaastal.

Iga Euroopa maa sai esitada kandidaadid, kelle hulgast valitakse välja Euroopat esindav meeskond. Kandidaadid läbivad treeningprogrammi ja testimised. Suur laager toimub juulis Eestis, kus 37 nomineeritud talenti esmakordselt päriselus kohtuvad.

Eestit esindavad Taavi Eomäe(TÜ/Zone Media), Oliver Kikas (Pärnu kutsehariduskeskus/CTF Pärnu), Maria Toomsalu (TalTech/Cybernetica) ja Inge-Liis Mölder (Kehtna Kutsehariduskeskus). Euroopa meeskonda juhendab ka Team Estonia kapten Johannes Kadak. Palju õnne ja edu!

Esindajate valikuprotsessist:

Eesti esindajad valiti ja valitakse ka edaspidi kombineerituna eelmiste 4-aasta KüberNaaskel, ECSC ja ka muude rahvusvaheliste võistluste tulemuste/osaluste, initsiatiivi, erioskuste ja tõendatud suhtlusoskuse alusel. ENISA palus esitada kandidatuurid, kes vastavad väga paljudele erinevatele oskuste paketile, seega valikut teha ei olnud kerge.

Osad inimesed kellele pakkumine tehti, loobusid. Nende asemele võeti järjest teised (erinevate profiilidega), kellele pakkumine tehti. Esindajad, kes täna Eestit esindavad on ennast tõendanud, mitte ainult oma tehniliste oskuste osas, vaid ka rahvusvahelises meeskonnas töötamise ja suhtlemisoksuse ning isikliku initsiatiivi osas.

Osalemine ICSC ja ECSC ei ole viimastel aastatel olnud ühegi võistluse auhinnaks. KüberNaaskel, ENISA Hackfest ja ka teised võistlused, mida Eesti korraldab-vahendab ja milles osaleb, on võimalus oma oskuseid näidata, et komisjon (kaptenid, treenerid) saaks teha adekvaatse otsuse, keda Eestit esindama valida. Nt eelmistel aastatel on KüberNaaskli järgselt toimunud laager, milles vaagitakse iga osaleja oskust, kasu meeskonnale, oskust töötada meeskonnas ja soovi, mis on samaväärselt oluline kui tehniline taiplikus või õnn konkreetses võistluses.

Kui sul on huvi esindada edaspidi Eestit, siis hoia oma tegevustega lippu kõrgel, näita seda treeneritele, anna oma huvist teada Eesti võistkonna kaptenitele, näita oma initsiatiivi üles antud valdkonnas midagi korda saata (mitte ainult ise, vaid ka teistele midagi sellega seoses pakkuda), näita välja oma oskust töötada meeskonnas, oskust suhelda, oskust võtta vastutus.