KüberLaager

KüberLaager I - 26.-29.06.2019 Pärnu Kutsehariduskeskuses

26.-29.juunil oli Pärnu Kutsehariduskeskuse ümbruses palju siginat-saginat kui noored häkkerid saabusid sella-aastasesse esimesse KüberLaagrisse. KüberLaagri eesmärgiks on luua tehnilise huviga noortele võimalus arendada sotsiaalseid oskuseid, õppida üksteiselt riukalikke küberpuzzlesid lahendama.

Laagri korraldaja Kristjan Leotoots selgitas: aina rohkem digitaliseeruva ühiskonna tõttu on loomulikus korras suurenenud nii seal olevate teenuste hulk kui ka inimeste hulk, kes proovivad neid halvasti ära kasutada. On tähtis õpetada, kuidas asju kasutada (tavaõpe) kui ka testida, kas teenused on üldse turvalised (küberkaitse). Inimesed, kes oskavad leida süsteemist vigu ja neid ka parandada on oluline osa infoühiskonna toimimisel, sest keegi meist ei soovi minna tagasi seisma järjekordadesse ametiasutuste uste teha või teha asju paberkandjal. Noortele peab andma võimalus katsetada ning leida seeläbi ka omale tulevane karjääritee, milles on vaja oskust märgata muresid, kui ka intsidentidele kiirelt ja efektiivselt reageerida. KüberLaagris Pärnumaa Kutsehariduskeskuses lahendasid noore ülesanded krüptograafia, steganograafia, veebirünnakute läbiviimise, intsidentide analüüsimise ning raporteerimise ja palju muu kohta, mis on IT maailmas oluline just küberkaitse ja infoturbe seisukohalt.

Projekti toetavad Kaitseministeerium, Eesti Interneti SA, laagrit ka Pärnu Kutsehariduskeskus. Projekti KüberOlümpia viib ellu TalTech.

KüberLaager II - 26.-28.08.2019 Nelijärve puhkekeskuses

27.-29.augustil toimub Targalt internetis noorte suveseminar Nelijärvel. Seminaril osalevad noored, kes on huvitatud erinevatel digimaailma puudutavatel teemadel kaasa rääkima ja toetama eakaaslaste ja nooremate teadlikku ja turvalist käitumist internetis.

Kolme päeva jooksul luuakse lauamänge ja küberkaitsealane võistlus õpilastele, luuakse muinasjuttude ainetel õpivideo, arutatakse erinevatel teemadel, näiteks kuidas e-poodlemise riske maandada, lunavara juhtumit lahendada või kuidas kutsuda korrale klassikaaslast, kelle sõnavõtt internetis pole sobilik. Tegusad päevad on planeeritud täis nii mõttetööd kui vabas õhus liikumist, mille raames erinevaid nuputusülesandeid lahendatakse.

Birgy Lorenz, TalTech poolne laagri vedaja selgitab, et seekordses laagris on eriti tore see, et kolme laagripäeva jooksul on noored ise nii osaleja kui juhendaja rollis. Nimelt osalevad laagris kaks erinevat vanusegruppi – KüberNaaskli suurvõistluse küberkaitse talendid, kes on seekord võtnud rühma liidri vastutava rolli. Olles mentoriks noorematele õpivad nad ise juurde sotsiaalseid oskuseid, areneb keeleoskus, sest räägitakse nii eesti, vene kui inglise keelt, kui vaja selgitatakse asju ka arvutitehnika ja miimika kaudu.

Projekti Targalt internetis noorte suveseminari läbiviimist toetavad Euroopa Komisjon, Hasartmängumaksunõukogu, Lastekaitse Liit, Tallinna Tehnikaülikool, HITSA, Eesti Interneti Sihtasutus ja Kaitseministeerium.