Reeglid 2018

Veebipõhise eelvooru tulemused/Online preliminary results - click here

Põhivooru tulemused/Final round results - click here

KüberLaager - kliki siia

International competitions - click here

....................................

EST - KüberNaaskel 2018

TERMS and CONDITIONS

Võistluse nimi: KüberNaaskel/ ECSC Eesti eelvoor

2018 aasta võistluse taustalugu

Võistluse töökeel: inglise keel

Võistluse viib läbi Eesti Kaitseväe Küberharjutusväljak.

Reklaam2.mp4

Veebipõhine eelvoor: 6.-8. märts (täpse aja valib osaleja registreerumisel)

 • 14-30 aastased võistlejad saavad osaleda online eelvoorus (kodanikud ja residendid)
 • 14-24 aastased kodanikud saavad osaleda ECSC eelvoorus
 • Eelvooru eesmärk on leida parimad küberkaitsjad lõppvõistlustele. Võistlejaid hinnatakse nende tulemuste (mitu ülesannet sooritati) ja ajalise tulemuse järgi.
  • Võistlusel saab osaleda läbi interneti (koolist, kodust jms).
  • Võistlusele on 270 kohta kolme päeva jooksul, igal päeval on 90 kohta. Aeg valitakse esmasel registreerumisel ja seda muuta ei saa. Meeldetuletus võistluse sisu ja osaluse kohta saadetakse veebruari lõpus e-posti aadressile, millega registreerusite
  • Eelvoorus on 4 ülesannet
  • Tulemused salvestatakse ja hinnatakse automaatselt, tulemuste juurde arvutatakse ka ajafaktorist tulenevad punktid
  • Ülesandeid saab sooritada ühe korra ja etteantud aja jooksul
  • Parimad kutsutakse edasi põhivooru.
  • Tulemused teatatakse siinsel veebilehel, meedias jt. kanalites.

Põhivoor:

 • Parimate tulemustega osalejad kutsutakse edasi põhivooru.
 • Loodame kaasata vanuseastmeti: (arvud võivad muutuda tänu tulemustele)
  • 15 nooremast vanuseklassist (14-19 aastased) kodanikud
  • 15 vanemast vanuseklassist (20-24 aastased) kodanikud
  • kuni 10 seenioride klassist (25-30 aastased) kodanikud
  • kuni 10 residenti vanuses 14-30
 • Võistlus toimub TTÜ IT Kolledžis 12.06.2018
 • Võistlus kestab 4 tundi
 • Võistluse tulemused kinnitavad CyberSpike võistluse kohtunikud.

Lisainfo: ECSC Eesti eelvoorus saavad osaleda 14-24 aastased Eesti kodanikud (noorem ja vanem vanuseklass, võistleja peab olema selles vanuses 31.12.2018). St. kui Eesti saadab esinduse rahvusvahelisele võistlusele European Cyber Security Challenge-le (UK/London oktoober), siis kutsutakse parimad põhivõistlusel osalenud osalejad koolitusprogrammi, mille lõpuks selgub Eesti esindusmeeskond. Info: https://ecsc.eu/

...............................................................................

ENG - CyberSpike 2018

TERMS and CONDITIONS

Name: CyberSpike/ ECSC Estonian qualification

Legend of the 2018 CyberSpike

Working language: English

The competition will be organized by Estonian Defense Forces CyberRange.

Online preliminary round: 6.-8. March

 • You must be over 14 years of age and up to 30, Estonian citizen or resident to compete in the virtual preliminary round;
 • You must be over 14 years of age and up to 24, Estonian citizen to compete to be part of European Cyber Security Challenge Estonian Qualification
 • Online preliminary round’s purpose is to determine contestants knowledge and skills for the final competition. Contestants will be scored and ranked based on their score and time used for solving given tasks.
  • Contestants can access the competition environment remotely, from their home, school etc..
  • Competition dates can be chosen through the registration form, 90 slots available every day (270 together). Information about accessing the competition environment will be sent to the email address provided in the registration form.
  • There will be 4 main tasks in the online preliminary round round.
  • The state of competitor’s advancement in the competition environment is saved automatically. Solutions will be evaluated automatically. Time used for solutions is factored into the final result of the contestant after completing all the tasks.
  • Tasks can be done once and given time.
  • Best of online preliminary round will be invited to the main competition and will be announced in this website and other channels (FB, news)

The main competition:

 • Best contestants from the online preliminary round based on their final score will advance to the final round.
 • We hope to invite: (but the numbers can change because of the scoring)
  • 15 people from age group 14-19 (citizens)
  • 15 people from age group 20-24 (citizens)
  • up to 10 people from age group 25-30 (citizens)
  • up to 10 residents from age group 14-30
 • Competition is held in TTÜ IT Kolledž at 12.06.2018
 • Final rounds competition will last for 4 hours.
 • After completing the final competition an unconfirmed ranking list will be confirmed and checked by the jury of the CyberSpike competition, which after the results of the 2018 year best cyber defenders will be clarified.

Extra information: To be part of the full ECSC experience you need to be 14-24 year old Estonian citizen (NB! You must be in that age 31.12.2018.). If Estonia will send national team to ECSC (UK/London October), then best from the main competition are invited to the training program. In the end of the training program the national team will be formed. Info: https://ecsc.eu/

Küberolümpia idee autor, ellukutsuja ja suurtoetaja on Kaitseministeerium.

Alates 2018 aastast kannab võistlus nime KüberNaaskel/CyberSpike

Võistluse läbiviija on Tallinna Tehnikaülikool Kaitseministeeriumi tellimusel.

Infotehnoloogia teaduskond>> Tarkvarateaduste instituut >> TTÜ Kriminalistika ja küberjulgeoleku Keskus

Võistluse FB kanal - kliki siia

Kontakt:

Projektijuht Birgy Lorenz

birgy.lorenz@taltech.ee

Otsime lisatoetajaid:

Ettevõtte esindaja - kui näed ja meeldib, mida teeme, siis võtke julgesti ühendust - häid toetajaid on kübertalentidel alati vaja!

Samamoodi on planeerimisel küberkaitse teemaline seminar. Näide eelmise aasta seminarist - kliki siia