Kuidas laps saab õppida muusikakoolis?

Juuni alguses või augusti viimasel nädalal (jälgi reklaami kodulehel) toimuvad muusikakoolis vastuvõtukatsed.

Järgneva tekstiga tuleb tuvuda vastuvõetud õpilaste vanematel:

11.2. õppuri võib õpperühma esialgsesse nimekirja lisada ka õpperühma juhendaja, kuid õppur arvatakse õpperühma alles siis, kui lapsevanem on andmed registris kinnitanud.

Täpsemalt registreerimisest.

Huvitegevuses osalemise arvestuse pidamise kord täies mahus.

Õppemaksust vabastamine

Saaremaa valla elanikena registreeritud peredele, kelle lastest õpib Kuressaare Muusikakoolis üheaegselt rohkem kui üks laps, vähendatakse koolile esitatud kirjaliku avalduse alusel teise lapse eest tasutavat õppetasu 50% võrra ning vabastatakse kolmas ja järgnev laps õppetasu tasumisest 100% ulatuses.

Avaldus 2. ja 3. lapse õppetasust vabastamise kohta interneti teel

Prindi PDF

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks ning seda makstakse perekondadele riiklike vahendite olemasolul. Hüvitatamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud.

Toetust saab taotleda neli korda aastas.

Täpsem info ja taotlemine: Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude huvitamine.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus väikese sissetulekuga peredele

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte osalemise toetamiseks huvihariduses ja huvitegevuses. Toetust makstakse vahendite olemasolul väikese sissetulekuga perekondadele huvihariduse ja huvitegevusega kaasneva õppetasu katmiseks.

Täpsem info ja taotlemine: Huvitegevuse ja -hariduse toetus.

Puudumistest

Muusikakooli töösisekorra eeskirjad punkt 53.

Õpilase tahtest sõtumatu puudumine:

  • Õpilane puudub ja pole sellest ette teatanud.

Järgi tegema ei pea, e-päevikusse (edaspidi päevik) kanne „Puudus teatamata“;

  • Õpilane teatab puudumisest 24 tunni jooksul.

Järgi teha poole tunni ulatuses, päevikus sissekanne reaalselt toimunud ajal;

  • Õpilane teatab puudumisest varasemalt kui 24 tundi.

Kokku leppida uus aeg. Asendustunni ärajäämise korral päevikusse kirjalik põhjendus;

  • Õpilane on haige kuni 2 nädalat.

Teha tunnid järgi pärast õpilase tervenemist. Päevikus märkida õpilase puudumine „haiguse tõttu“ ja reaalselt toimunud asendustund (0,5 h =1 h);

  • Õpilane on haige rohkem kui 2 nädalat.

Ärajäänud tunde õpetajale ei kompenseerita. Õpetajal võimalus teha teistele õpilastele lisatunde;

Õpilasest sõltuv puudumine:

  • Õpilane otsustab osaleda mõnel teisel üritusel (reis, klassiõhtu, jm) .

Tundi järgi tegema ei pea. Päevikusse sissekanne puudumise põhjusest.

  • Õpetaja tõttu ärajäänud tund tuleb järgi teha täies mahus va juhul, kui õpetaja on haiguslehel.

  • Kooli tõttu ärajäänud tundi (lähetus) õpetaja järgi tegema ei pea.

  • Tunni ajal kontserdi (kogu kooli puudutav) külastamine on võrdsustatud õppetunniga, tundi järgi tegema ei pea.