huviharidus kuressaares

Saaremaa vallaga seotud haridusregistrid - https://saaremaa.huviregister.ee/

Volitus kui puudub võimalus ise registreerida: pdf, doc

Väljavõte korrast:

kord