Hoolekogu liikmed 2019/2021 õppeaastatel

Kinnitatud Vallavalitsuse korraldusega 29.10.2019 nr 2-3/1911

Jaanis Sarapuu 5201967, jaanis.sarapuu@gmail.com – lapsevanemate esindaja;

Anton Teras 5056566 – antonteras@gmail.com - lapsevanemate esindaja;

Evelin Kuris – evelin.kuris@gmail.com - lapsevanemate esindaja;

Mart Maastik – mart.maastik@gmail.com - lapsevanemate esindaja;

Argo Kirss 5115503 - kirss.argo@gmail.com - lapsevanemate esindaja;

Kevin Räim – kevinraim55@gmail.com - õpilaste esindaja;

Matis Männa 5297475 - matis.manna@gmail.com - pedagoogide esindaja;

Lelet Hollo 53040133 - lelet22@gmail.com - pedagoogide esindaja;

Õilme Salumäe 5189952 - oilme.salumae@gmail.com - kooli pidaja esindaja;

Koosoleku protokollid