... ja jõuad kaugemale!

Värske informatsioon:

  • Õppeaasta lõpuaktused neljapäeval, 10.juunil:

kl 16:00 I klassi õpilased koos lapsevanematega

kl 17:00 ülejäänud õpilased ilma lapsevanemateta

  • 67. lennu lõpuaktus pühapäeval, 6. juunil kell 13.
    Saalis 2 õnnitlejat lõpetaja kohta. Pildistamine ja õnnitlemine toimub õues.

  • Vallavalitsuse hallatavate huvikoolide õppetasude arved esitatakse maikuu eest 50% ulatuses.

  • Alates 24. maist on lubatud viibida siseruumides muuseumites ja näitustel, samuti istekohaga üritustel nagu teatris, kinos, konverentsil, aga ka jumalateenistustel või muudel avalikel usutalitustel juhul, kui ruumitäitumus ei ületa 50 protsenti. (Meie suures saalis kuni 50, harjutus ja kammersaalis kuni 30 inimest) Meie lapsevanemad saavad jälle õpilaskontserte külastada. Soovitavalt üks lapsevanem esineja kohta.

  • Alates 17. maist tohib õues huvitegevust viia läbi kuni 25-liikmelises grupis (kaasa arvatud juhendaja).

  • Siseruumides jätkuvad esialgu praegused piirangud. See tähendab, et siseruumides on keelatud grupitegevused ning individuaaltegevusi läbi viies tuleb juhinduda 2+2 reeglist. Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25% ning osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

  • Alates 31. maist on siseruumides lubatud tegevused kuni 10-liikmelises grupis. Arvestada tuleb ruumi 25-protsendilise täitumuse nõudega

  • Palju õnne tublidele klarnetiõpilastele!

Sofia Beril Gündüz - Vabariikliku konkursi Parim noor instrumentalist 2021 1. vanuseastme III koht

Kiur Arro ja Eerik Elias Rekaya - konkursi Parim noor instrumentalist 2021 Lääne-Pärnu regionaalse vooru eripreemia ja 0 vanuseastme II koht

Kertu Vaino - konkursi Parim noor instrumentalist 2021 Lääne-Pärnu regionaalse vooru 0 vanuseastme III koht

Sofia Beril Gündüz - konkursi Parim noor instrumentalist 2021 Lääne-Pärnu regionaalse vooru 1. vanuseastme III koht

Palju õnne ka õpetaja Matis Männa ja kontsertmeister Heldi Vahter


Viiuldaja

Laulja