... ja jõuad kaugemale!

Värske informatsioon:

  • Vallavalitsus otsustas, et olukorras kus huvihariduse piirangud jätkuvalt kestavad, jätta lapsevanematele väljastamata ka kohatasu arved aprillis.

  • Teisipäevast, 16. veebruarist toimuvad tunnid distantsõppena. Koolimaja on õppetegevuseks suletud. Õpetajad võtavad Teiega ühendust.

  • Alates 1. veebruarist: Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tuleb sisetingimustes kontaktse ja kõrge viiruseleviku riskiga huvihariduse ja -tegevuse puhul (tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse- ja väljahingamine ning aerosoolide teke; näiteks näiteks laulmine, tantsimine, puhkpillide mängimine jmt) lähtuda 2+2 reeglist ning mittekontaktse ja madalama riskiga huvihariduse ja -tegevuse osas (nt maalimine, pilates, kitarriõpe, arvutiõpe) kehtib osalejate hulga piirang 10+1. Täpsema nimekirja kõrgema ja madalama riskiga tegevuste kohta koostab Terviseamet.

  • 2+2 reegel tähendab seda, et koos võivad viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Kõigi sisetingimustes läbi viidavate tegevuste puhul tuleb kanda maski ja ruumi täituvus võib olla kuni 50%. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel see ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Viiuldaja

Laulja