17. mai på Kolnes 2020

Kl 09 blir video av årets markering av nasjonaldagen på Kolnes lagt ut her. Husk bilkortesje kl 10 fra Portabakken, felles "Ja vi elsker"-kor med resten av Norge kl 13, og 17.mailotteri med mange flotte premier (Vipps til 130101, kr 10 pr lodd). Ha en flott 17. mai!

Godt oppmøte på Kolnes utviklingsforum og Ung på Kolnes

Rundt 100 personer deltok på første runde av Kolnes utviklingsforum. Det ble gode diskusjoner om framtidens Kolnes. Kvelden før møtte rundt 25 ungdom i alderen 13-19 år og sprudlet av ideer og innspill. Pub-kvelden var også en stor suksess. Grendautvalget har nå bearbeidet alle innspillene som kom, og inviterer til arbeidsøkt i ressursgruppene tirsdag 17. mars 2020 klokken 1800 på Kolnes grendahus. Alle som skrev seg opp at de ville være med i gruppene vil få e-post med informasjon. Det er fritt fram for alle andre som måtte ønske å bli med. Se også vår facebookside.

Alle innspill som kom på møtet samt i spørreundersøkelsen er lagt ut under "Kolnes utviklingsforum" i toppmenyen. Se alle innspillene som kom inn her.


Kolnes utviklingsforum 15. februar 2020 : Samling # 1

Tema: Kolnes – verdens beste lokalsamfunn? Ja, hvorfor ikke!

  • Dato: Lørdag 15. februar 2020
  • Sted: Kolnes grendahus
  • Tid: 1500 - 1800
  • Hvem: For alle med hjerte for Kolnes
  • Pris: Gratis inngang

Foreløpig program

Spørreundersøkelse (voksne/alle)

Presentasjon av Aslaug Tveit:

Ungdomskonferanse 14. februar 2020: UNG PÅ KOLNES!

  • Dato: Fredag 14. og lørdag 15. februar 2020
  • Sted: Kolnes grendahus
  • Tid: 1800 - 2000
  • Hvem: Ungdom på Kolnes i alderen 13-19 år
  • Pris: Gratis inngang og pizza

Med støtte fra Karmøy kommunes nærmiljømidler inviterer vi til ungdomskonferanse for ungdom på Kolnes. Bli med og si hvordan vi vil ha det på Kolnes! Gratis pizza.

Foreløpig program

Spørreundersøkelse (ungdom 13-19 år)

Tilskuddsmidler fra Fylkeskommunen

21.11.2019: Kolnes Grendautvalg har fått støtte fra Rogaland Fylkeskommunes ordning med regionale utviklingsmidler.

Midlene skal brukes til å etablere Kolnes Utviklingsforum som arena for positiv lokalsamfunnsutvikling. I utgangspunktet er dette et tidsbegrenset utviklingsprosjekt (2019-2021).

Kommunedelplan Skre/Kolnes/Eikje - 1700 nye boligenheter

Med vekt på innbyggermedvirkning og sosial innovasjon

Kolnes - verdens beste lokalsamfunn? Ja, hvorfor ikke!

"Bygdelab" en gang i halvåret - arbeidsgrupper og utvalgte prosjekter