Kommunedelplan Skre/Kolnes/Eikje - 1700 nye boligenheter

Med vekt på innbyggermedvirkning og sosial innovasjon

Kolnes - verdens beste lokalsamfunn? Ja, hvorfor ikke!

"Kolnes utvikligsforum 2019-2021" - arbeidsgrupper og utvalgte prosjekter

17-maisendingen kommer her

Kl 09 på 17. mai blir årets digitale 17-maisending tilgjengelig her på kolnesnett.no. Du vil også kunne se den via Facebook - Ka skjer på Kolnes.

Camp Kolnes 2021

Onsdag 22. til søndag 26. september inviteres alle innbyggere på Kolnes til å være med på Camp Kolnes - en femdagers dugnadsfestival der vi skal fikse ting, bygge tin, lære ting, bli kjent og ha det gøy sammen. Vi topper det hele med tidenes fest for både store og små. Les mer og meld deg på her: Camp Kolnes 2021

Om denne nettsiden

Denne nettsiden skal fungere som et "knutepunkt" for alle innbyggerne på Kolnes, for å bidra til å skape et levende lokalsamunn. Her vil vi samle all den informasjonen du trenger enten du har bodd her hele livet eller sitter en annen plass i landet og vurderer å flytte til Kolnes. Grendautvalget vil også legge ut informasjon om sitt arbeid for å være transparente og legge til rette for medvirkning og engasjement i lokalsamfunnet.

Under de ulike fanene i toppmenyen finner du alt fra høringsinnspill vi har gitt i kommunale planprosesser, til oversikt over barnehager, lag og foreninger, turområder og selskapslokaler du kan leie om du skal arrangere dåp eller feire jubileum. Nettsiden ble oppgradert i 2020, og styret i grendautvalget håper den kan være til nytte for innbyggere, utbyggere, kommunen, politikere, media, for grendautvalgets arbeid og for alle med behov for å finne informasjon om Kolnes.

For den som er samfunnsinteressert har vi under her lagt inn noen lenker til politikk i Karmøy og Rogaland som direkte eller indirekte også har betydning for Kolnes. For eksempel kan du kikke litt på kommuneplanen for Karmøy som består av en arealdel (kart) og en samfunnsdel (beskrivelse av kommunens "kurs"). Og du kan se protokoll og sakslister fra møter i de ulike politiske utvalgene.