Kolnes utviklingsforum

Kort om Kolnes utviklingsforum

  • Kolnes utviklingsforum ble startet høsten 2019 i regi av Kolnes grendautvalg med støtte fra Rogaland fylkeskommune.

  • Kolnes utviklingsforum er et utviklingsprosjekt med mål om å skape en arena som skal bidra til en positiv lokalsamfunnsutvikling på Kolnes. I utgangspunktet er prosjektet planlagt for perioden 2019-2021, med mulighet for forlengelse.

  • Målgruppe for: Frivillige lag og foreninger, næringsliv, utbyggere, grunneiere, politikere, kommune og lokalbefolkning - alle med hjerte for Kolnes.

  • Første samling: 15. februar 2020: Kolnes – verdens beste lokalsamfunn? Ja, hvorfor ikke!

  • Andre samling: september 2020: Oppstart ressursrupper

  • Tredje samling: mars 2021, digital kreativ workshop planlegging av Camp Kolnes 2021

  • Fjerde samling: Camp Kolnes 22-26 september 2021