Kolnes utviklingsforum

Kort om Kolnes utviklingsforum

  • Kolnes utviklingsforum ble startet høsten 2019 i regi av Kolnes grendautvalg med støtte fra Rogaland fylkeskommune.
  • Kolnes utviklingsforum er et utviklingsprosjekt med mål om å skape en arena som skal bidra til en positiv lokalsamfunnsutvikling på Kolnes. I utgangspunktet er prosjektet planlagt for perioden 2019-2021, med mulighet for forlengelse.
  • Målgruppe for: Frivillige lag og foreninger, næringsliv, utbyggere, grunneiere, politikere, kommune og lokalbefolkning - alle med hjerte for Kolnes.
  • Tema første samling 15. februar 2020: Kolnes – verdens beste lokalsamfunn? Ja, hvorfor ikke!