Styret

Medlemmer styret

Valgt inn på ekstraordinært årsmøte høsten 2019

Leder: Grete Smistad (grete.smistad@haugnett.no)

Styremedlem: Elin Salvesen (elinssalvesen@gmail.com)

Styremedlem: Dag-Helge Rønnevik (daghelgerh@hotmail.com)

Styremedlem: Nina Halvorsen (nina-halvorsen@hotmail.com)

Styremedlem, representant ungdomsgruppa: Solveig Helene Smistad (solveighelene@live.no)

Styremedlem: Birgitte Kolnes (blkolnes@haugnett.no)

Vara/ressursperson: Eli Rovik (eli.rovik@haugnett.no, elirovik0@gmail.com)

Vara/ressursperson: Jan Steffensen (jan.sigurd.steffensen@gmail.com)

Vara/ressursperson: Einar Mortensen