Styret

Medlemmer styret

Valgt inn på ekstraordinært årsmøte høsten 2019

Grete Smistad (grete.smistad@haugnett.no)

Elin Salvesen (elinssalvesen@gmail.com)

Dag-Helge Rønnevik (daghelgerh@hotmail.com)

Nina Halvorsen ( )

Birgitte Kolnes ( )

Eli Rovik ()

Jan Steffensen ()

Solveig Helene Smistad (solveighelene@live.no)