Hva gjør vi?

Kolnes Grendautvalg skal være en pådriver og premissleverandør for:

- Utvikling av bolig, infrastruktur og næring.

- Utvikling av skole og kultur.

- Utvikling av miljø, idrett og frisluftsliv.

- Synliggjøre bygdas muligheter på internett.