Sprawozdanie za rok 2019


W roku 2019 dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz członków Zarządu i Rady Fundacji zostały kontynuowane akcje:

- "Idź na spacer z psychologiem"

- "Bezpłatna pomoc prawna"

- "Bezpłatna pomoc psychologiczna"


Fundacja w roku 2019 kontynuowała współpracę z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców "DAREK" w Markach. Celem współpracy jest realizacja celów statutowych w zakresie podnoszenia wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz promocji zdrowia osób wkraczających w dorosłość na terenie miasta Marki - przeszkoliliśmy 73 osoby.


Fundacja otrzymała liczne dary, które zostawały niezwłocznie przekazywane dla potrzebujących rodzin.


Szczegóły poniżej w zakładce "do pobrania".


Warszawa, dn. 14.10.2020 r.

Zarząd

Do pobrania: