Sprawozdanie za rok 2018


Fundacja KOCYK ustanowiona została przez małżonków Bartosza i Zuzannę Kozłowskich w dniu 20.04.2018 r. aktem notarialnym za nr repertorium A nr 1378/2018 sporządzonym w kancelarii notarialnej w Warszawie przez notariusz Elżbietę Drążek. Fundacja rozpoczęła oficjalnie swoją działalność w dniu 15.06.2018 z momentem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000736605.


Od chwili rozpoczęcia działalności w Fundacji:

- zostały zorganizowane 3 zbiórki ubranek i zabawek dziecięcych, które zostały rozdysponowane najbardziej potrzebującym podopiecznym;

- został przekazany aparat słuchowy dla niesłyszącego chłopca (darowizna od osoby, która pragnie pozostać anonimowa);

- Fundacja otrzymała od Global Training Centre Sp. z o. o. 16 komputerów HP do wykorzystania lub przekazania zgodnie ze statutem fundacji;

- darowizny finansowe od osób fizycznych wyniosły w sumie: 3 245,00 zł a darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych wyniosły razem 1 860,00 zł;

- w związku z nawiązaniem współpracy ze Stowarzyszeniem "Pomoc Łańcuchowa" zostały przekazane na rzecz tego stowarzyszenia ubranka i zabawki dziecięce celem przekazania najbardziej potrzebującym.


Zarząd Fundacji w roku 2018 podpisał 5 umów o wolontariat, m.in. z lekarzem, pielęgniarką i studentami psychologii.


Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz członków Zarządu i Rady Fundacji zostały zorganizowane akcje:

- "Idź na spacer z psychologiem"

- "Bezpłatna pomoc prawna"

- "Bezpłatna pomoc psychologiczna"


Fundacja startowała do udziału w grantach organizowanych przez Miasto Stołeczne Warszawę oraz Firmę HB Reavis Polska z siedzibą w Warszawie.


Fundacja we wrześniu 2018 roku nawiązała współpracę z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców "DAREK" w Markach. Celem współpracy jest realizacja celów statutowych w zakresie podnoszenia wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz promocji zdrowia osób wkraczających w dorosłość na terenie miasta Marki.


Fundacja 17 listopada przeprowadziła szkolenie dla Psychologów Transportu z zakresu pierwszej pomocy "w gabinecie". Nagłych stanów zagrożenia życia i zdrowia, które mogą wystąpić w gabinecie psychologicznym.Warszawa, dn. 03.04.2019 r.

Zarząd

Do pobrania: