Szkolenia

TRWA NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE z zakresu PIERWSZEJ POMOCY "W GABINECIE".

Szkolenie odbędzie się 15.12.2018 w godzinach 8:00-17:00 (przewidziana godzinna przerwa obiadowa) w "Gabinecie na Solidarności", aleja Solidarności 84/6 Warszawa (01-003).

Wszystko co musisz zrobić to napisać do nas maila z informacją jaką profesją się zajmujesz (psycholog/prawnik) oraz przedstawić dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na zgłoszenia czekamy do piątku 30.11.2018 do godziny 17:00. Pamiętaj aby zamieścić informację o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych celem naboru na szkolenie.


Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w związku ze zgłoszeniem się za małej liczby chętnych.

Badania i publikacje

Negatywne doświadczenia z dzieciństwa i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów (2018) / Survey of adverse childhood experiences and associated health-harming behaviours among Polish students (2018)

Publikacja ta jest elementem realizacji Umowy o Współpracy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Biurem Regionalnym WHO dla Europy na lata 2016-2017 (Biennial Collaborative Agreement between the Minister of Health of Poland and the Regional Office for Europe of the World Health Organization 2016 -2017).

Badanie studentów w wieku 18-25 lat z 5 uczelni wyższych w Polsce, próba N=1722.

Badanie zrealizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Aplikacje mobilne dla dzieci w wieku 3–6 lat. Diagnoza potrzeb i możliwości wsparcia dla rodziców, Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik

Publikacja ta jest elementem: Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 14 Nr 3 (2015). Badanie opublikowane przez Fundację Dzieci Niczyje.

Przemoc w wychowaniu – czas z tym skończyć! Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski)

Raport opublikowany przez Społecznego Doradcę Rzecznika Praw Dziecka w 2017 r.

Książki i poradniki

Standardy Ochrony Praw Dziecka

Udostępnione z portalu Rzecznika Praw Dziecka.

Dziecko w rozwodzie - poradnik.

Udostępnione z portalu Rzecznika Praw Dziecka.

Janusz Korczak - "Bobo"

Udostępnione z portalu Rzecznika Praw Dziecka.