Milky Way/Mléčná dráha

Milky Way Galaxy / Galaxie Mléčná dráha, breast milk and phosphorus on paper, mateřské mléko a fosfor na papíře, 70x100 cm, 2018

Milky Way / Mléčná dráha, breast milk and phosphorus on paper, mateřské mléko a fosfor na papíře, 70x100 cm, 2018

Milky Way / Mléčná dráha, breast milk and phosphorus on paper, mateřské mléko a fosfor na papíře, 70x100 cm, 2018, private collection  / soukromá sbírka

The Birth of the Milky Way

Heracles was born from one of Zeus´s affairs with a mortal. Though loved and protected by his father, he was repudiated by the latter´s wife, Hera. In order to insure his son´s immortality, Zeus placed him in the goddess´s arms so that he could suckle while she was sleeping next to her chariot pulled by peacocks. When, in his enthusiasm, Heracles bites her, Hera awakens and brusquely pulls him away from her. The milk spilling out of her breast turned into the Milky Way.

Galaktos (γάλακτος) => řecké slovo pro mléko

Název Mléčná dráha vychází z pojmu Galaktos. Tak vznikla „Galaxie“. Staří Egypťané věřili, že tato hvězdná řeka vede do posmrtného života. Poprvé ji však pojmenovali řečtí učenci.

"Podle starořecké báje Zeus chtěl, aby Herakles, jeho levoboček s pozemšťankou, získal nesmrtelnost, tak ho v noci přiložil k prsu své spící manželky Héry, aby ho nakojila. Ta se však po chvíli probudila, zjistila, že kojí pozemského syna svého záletného manžela a vztekle ho odtrhla od prsu, až se její mléko rozstříklo po obloze. Tak vznikla naše Mléčná dráha."


text by Jaromír Typlt - eng

text Jaromíra Typlta - cz

texto de Jaromír Typlt - esp

Stav / State 2011