Lost Cities

 Z cyklu ,,Ztracená města,, oboustranná kresba a kombinované techniky na průhledném papíře, 70x100 cm, 2012-2016,
private collection

Z cyklu ,,Ztracená města,, oboustranná kresba a kombinované techniky na průhledném papíře, 50x70 cm, 2012-2016

from series Lost Cities, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm, 2012-2016

from series Lost Cities, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm, 2012-2016 

from series Lost Cities, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm, 2012-2016 

from series Lost Cities, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm, 2012-2016 

from series Lost Cities, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm, 2012-2016 

from series Lost Cities, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm, 2012-2016 

from series Lost Cities, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm, 2012-2016 

from series Lost Cities/floor plan of the Spa building in Liberec, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm, 2012-2016 

from series Lost Cities/floor plan of the Spa building in Liberec, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm, 2012-2016 

from series Lost Cities/floor plan of the Spa building in Liberec, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm, 2012-2016 

from series Lost Cities, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm, 2012-2016 


from series Lost Cities, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm, 2012-2016, private cllection


from series Lost Cities, double pencil drawing and mixed media on transparent paper, 70x100 cm,
2012-2016, private collection