In the begining

Z cyklu Stav - na začátku (Hospodin řekl Mojžíšovi: „Napiš si tato slova... ) kresba tužkou na čínském ručním papíře, 2009-2012

Z cyklu Stav - na začátku (Řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...) oboustranná kresba tužkou na čínském ručním papíře,

from series State-In the Beginning, double pencil drawing on hand-made China paper, 80x142 cm, 2009


And God said, 'Let the land produce living creatures according to their kinds...

Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů ...