In the begining

Z cyklu Stav - na začátku (Hospodin řekl Mojžíšovi: „Napiš si tato slova... ) from series State-In the Beginnin (Then the Lord said to Moses, “Write these words...), kresba tužkou a kombinované techniky na ručním čínském papíře, pencil drawing and mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2009-2012

Z cyklu Stav - na začátku (Řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...) from series State-In the Beginning (Then God said, "Let Us make man in Our image, according to Our likeness...") , oboustranná kresba tužkou a kombinované techniky na ručním čínském papíře, double pencil drawing and mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2009

Z cyklu Stav - na začátku (Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů...) from series State-In the Beginning (And God said, 'Let the land produce living creatures according to their kinds...) ... oboustranná kresba tužkou a kombinované techniky na ručním čínském papíře, double pencil drawing and mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2009