Video

Tvá mysl se podobá řece (Vltava) - Your mind is like a river (Vltava), 2018

Von Anderswo - Odjinud - From Elsewhere 2015

Stav / State 2011

The Animal That Therefore I Am: Consolation 2007

The Animal That Therefore I Am: Even Like You 2007

The Animal That Therefore I Am: Duality 2008