Wolfsgrub/Vlčí jámy

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, kresba tužkou a kombinované techniky na ručním čínském papíře,  pencil drawing and mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2011

VLČÍ JÁMY

Cyklus prací s názvem Vlčí Jámy se zabývá názvem v mapě jako pojmem, který je snadno zaměnitelný a zničitelný, ale je zároveň i nositelem paměti místa a krajiny. Z map se časem stávají plochy abstraktních tvarů, které nám již nemohou sloužit jako vodítko pro orientaci, ale dávají nám možnost číst je jako vzpomínky. Autorku zajímá oblast v českém pohraničí, která byla do konce druhé světové války osídlena většinou německy mluvícím obyvatelstvem. Česko-německé názvy zaniklých obcí zanechávají svou stopu a ovlivňují identitu místa i přesto, že původní sídla již dávno neexistují. Tehdejší i současnou situaci se Jana Kasalová snaží definovat bez zátěže minulosti a oproštěnou od jakýchkoli politických a ideologických konotací. Výsledným tvarem jsou vizuální asociace vzešlé z informací získaných ze zaprášených map a ze symbolických vrstev paměti jazyka a názvu konkrétních míst. 

Der Werkzyklus Wolfsgrub befasst sich mit der Ortsbezeichnung auf einer Landkarte als einen Begriff, der leicht austauschbar und zerstörbar ist, der aber auch als Erinnerungsträger für Orte und Landschaften dient. So werden die Landkarten zu Flächen von abstrakten Formen, auf denen Markierungen und Zeichen nicht mehr als Orientierungshilfen dienen, sondern zu Erinnerungshilfen werden. Die Autorin interessiert sich für das tschechische Grenzgebiet, das bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs von einer überwiegend deutschsprachigen Bevölkerung bewohnt wurde. Obwohl die ursprünglichen Siedlungen nicht mehr existieren, hinterlassen die tschechisch-deutschen Namen verlassener Dörfer Spuren und beeinflussen die Identität des Ortes. Jana Kasalová versucht, die damalige und die gegenwärtige Situation möglichst frei von politischen und ideologischen Konnotationen zu untersuchen. Das Ergebnis sind visuelle Assoziationen, die sich auf Information aus verstaubten Landkarten, auf das Sprachgedächtnis und konkrete Ortsnamen beziehen. 

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, kombinované techniky na ručním čínském papíře,  mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2011 

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, kombinované techniky na ručním čínském papíře,  mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2011 

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, kombinované techniky na ručním čínském papíře,  mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2011 

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, permanent drawing on map, 79,5x73,5 cm, 2011

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, permanent drawing on map, 79,5x73,5 cm, 2011

M-33-55-A (Turnov), drawing on map, 52,5x44 cm, 2015

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, kresba tužkou a kombinované techniky na ručním čínském papíře,  pencil drawing and mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2011 


site specific installation - Trafačka 2012

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, kombinované techniky na ručním čínském papíře,  mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2011 

Z cyklu Vlčí jámy / Wolfsgrub / (Broumov / Braunau)

              kombinované techniky na papíře / combined technique on paper, 59 x 83 cm, 2011