Wolfsgrub/Vlčí jámy

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, kresba tužkou a kombinované techniky na ručním čínském papíře, pencil drawing and mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2011

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, kombinované techniky na ručním čínském papíře, mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2011

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, kombinované techniky na ručním čínském papíře, mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2011

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, kombinované techniky na ručním čínském papíře, mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2011

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, permanent drawing on map, 79,5x73,5 cm, 2011

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, permanent drawing on map, 79,5x73,5 cm, 2011

M-33-55-A (Turnov), drawing on map, 52,5x44 cm, 2015

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, kresba tužkou a kombinované techniky na ručním čínském papíře, pencil drawing and mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2011


site specific installation - Trafačka 2012

Vlčí Jámy/Wolfsgrub, kombinované techniky na ručním čínském papíře, mix media on hand-made China paper, 80x142 cm, 2011