อ.จีรวัฒน์ จิตต์สุวรรณ์

สวัสดีครับ นักเรียนทุกคน

เวปนี้ เป็นเวปที่ใช้สำหรับ การเรียนการสอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ มากยิ่ง ขึ้นไป

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

“ การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนโลก”

-Nelson Mandela-