Vedtekter

Korets vedtekter

  • Vedtektene er forskriftene/lovene som Fyllingsdalskorets selv har utviklet og som Årsmøtet har vedtatt at skal gjelde i organisasjonen.

  • Siste revisjon vedtatt på Årsmøte som ble avholdt 25.06.2018.

  • Her kan du lese Fyllingsdalskorets vedtekter.