Musikkutvalget

Per oktober 2021 består Musikkutvalget av følgende medlemmer:

"Musikkutvalget skal bestå av dirigenten, 1 representant valgt av styret og minst 1 representant valgt av hver stemmegruppe i koret. Musikkutvalget skal være medlemmenes talerør i musikalske forhold, og være rådgivende organ for dirigenten. Musikkutvalget kan utarbeide repertoar og konsertprogram." (Koret sine vedtekter)