Fyllingsdalskorets styre

Sittende styre

Styret velges av årsmøte, og skal lede koret i periodene mellom årsmøtene. 

Etter årsmøtet 23.03.2023 ser representanter for styret slik ut:


Oppgaver som styremedlemmene har ansvar for, 2023: