Fyllingsdalskorets styre

Sittende styre

Styret velges av årsmøte, og skal lede koret i periodene mellom årsmøtene.

Etter årsmøtet 13.03.2019 ser representanter for styret slik ut:


 • Johnny Rogne (Styreleder)

 • Siv Marian Årdal

 • Mathilde Bø

 • Kristine Lovise Angelsen

 • Helene Helland

 • Jonn Erik Ellingsen

 • Linn Alver Knutsen (varamedlem)

 • Eli Svinvik (varamedlem)

Oppgaver som styremedlemmene har ansvar for, 2018:

 • Nye medlemmer og oppdatering av medlemslister, noteforvaltning: Jonn Erik.

 • Styrets representant i musikkutvalget, aktivitetsplanen: Kristine

 • Referent : Matilde

 • Utskrifter til medlemmer som ikke har anledning selv, kaffe listen, Kulturrådet: Siv ?

 • Nettsider: Helene / Johnny

 • Søke om midler, kor informasjon, seminarer: Johnny