Korets komiteer

Med utgangspunkt i medlemsmøter og styrets langtidsplaner, er det i løpet av et år mange aktiviteter som skal planlegges og organiserer.
Fyllingsdalskoret drives av korets egne medlemmer. Alle må etter hvert være med å bidra i styret-, komiteer- og utvalg.

Komiteer 2019:

 • Valgkomite: Kristin Årdal, Stein Wolff Frydenlund og Dag Johannesen.

 • Jubileums konsert 2020: Marianne, Siv, Eldbjørg, Johnny (styrets repr.) UTSATT

 • Julekonsert: Siriann, Hege, Kristina, Rita (styrets repr.)

 • Jubileumsfest/Årsfest: Mette, Anne Elin, Birte, Olaug, Matilde (styrets repr.)

 • Jubileums tur: Henning, Tom Erik, Roy, Solveig UTSATT

 • Korslaget (Kulturdagene): Bente, Kjersti, Åse Nilssen

 • Korkafe høst: Trenger medlemmer

Faste komiteer som opprettes årlig:

 • Julekonsertkomite - komite med fokus på korets årlige julekonsert

 • Årsfestkomite - komite som arrangerer årsfest. Årfest avholdes vanligvis i januar / februar hvert år

 • Sommerfestkomite - komite som arrangerer sommerfest. sommerfest som avholdes i slutten av vårsemesteret.


Faste oppgaver som håndteres av kormedlemmer:

 • Regnskap: Kjersti

 • Kaffelistene: Rita, - Hvis dere bytter så fint om dere gir beskjed til Rita

 • Materialforvalter: Arvid og Roald.

 • Vinlotteriet: Karna

 • Innkjøp Kaffe, kopper o.s.v: Vibecke

 • Fast prøvesang nye medlemmer og under solist uttakelser: Olaug og Anne Elin. Vara: Bente

Følg linken for å se hvem sitter i styret og hva som er oppgavene til Fyllingsdalskorets styre