Korets komiteer

Med utgangspunkt i medlemsmøter og styrets langtidsplaner, er det i løpet av et år mange aktiviteter som skal planlegges og organiseres.
Fyllingsdalskoret drives av korets egne medlemmer. Alle må etter hvert være med å bidra i styret, komiteer og utvalg.

Komiteer 2022:

Faste komiteer som opprettes årlig:


Faste oppgaver som håndteres av kormedlemmer:

Følg linken for å se hvem sitter i styret og hva som er oppgavene til Fyllingsdalskorets styre