Medlemskontingent

Medlemskontingent

Medlemsskap i Fyllingsdalskoret koster kr 1.800 i året. Dette deles opp med to innbetaling i året 


Kontingenten vil komme på e-faktura i nettbanken

Ta kontakt med korets regnskapsfører dersom du er forhindret fra å betale innen forfall.

Ved korkafé og småsummer ellers, kan gjerne Vipps brukes. 

Da klikker du på ikonet handlevogn i Vipps-appen og skriver inn 534932 eller "Fyllingsdalskoret". 


Merk! Uansett type betaling: Skrive hva betalingen gjelder og hvem det betales for.  

Da gjør vi jobben lettere for kassereren vår! :-)  Seminaravgift 

Det obligatorisk møteplikt på korseminarene som stort sett arrangeres i forkant av alle større konserter. Alle medlemmer er i utgangspunktet automatisk påmeldt korseminarene. Er du forhindret fra å delta må du melde deg av. Pris pr medlem kan variere, og vil bli opplyst om i forkant av hvert seminar.


Korfester 

Korets medlemmer arrangerer fra tid til annen ulike sosiale arrangementer, f.eks. årsfest og blåtur. De fleste slike arrangementer blir finansiert gjennom egenbetaling, men det hender koret dekker en andel av kostnadene. Kostnad pr. medlem kan variere, og vil bli opplyst om i forkant av arrangementene.


  

Utmelding/permisjon: