Innan städer byggdes i Småland fanns gårdarna. Dessa ägdes under tidig medeltid vanligtvis i enorma gårdskomplex av stormän som endast i undantagsfall själva bebodde dem eller kyrkan. Syftet med detta projekt ”Historiska gårdar på Höglandet” som är tänkt att utvecklas till ”Historiska gårdar i Jönköpings län” är att genom upprättande av ägarlängder för gårdarna studera hur ägandet av marken och därmed produktionsapparaten påverkat stadsbildningarna och hur Smålands städer från att ha varit mindre handelsplatser, i takt med förändringar i ägarstrukturen och gårdsägarnas behov av specialiserade hantverkare, varor och handel byggts upp och utvecklats.

Resultatet av studien delpubliceras kontinuerligt i form av ägarlängder vilka innehåller en kort presentation av vilka dessa ägare var från första dokumenterade ägaren fram till idag. Ägarlängderna för varje enskild gård finns att tillgå hos författaren till självkostnadspris i utskriven form (50 – 80 sidor), de kan på grund av den nya vansinniga datalagen ej publiceras eller spridas digitalt.

Projektet delpubliceras även grafiskt (på denna länk: Historisk ägaröversikt ) och visar hur markägandet (och därmed makten över produktionsapparaten) har gått från stormän/kyrka, ofta via staten, vidare till adeln och idag borgare och bönder.