Basisbegrippen

Definities i.v.m. de opbouw van een film

​Shot:

Een film moet een logisch verband hebben. Iedere te verfilmen handeling zonder tijdsonderbreking noemen we een shot.

Dus vanaf het moment dat de camera wordt gestart, tot aan het moment dat de camera stopt, is er een stukje tijd vastgelegd.

Binnen dat stukje tijd speelt zich een beweging of handeling af .... een shot!


Scène:

Opeenvolgende shots, die betrekking op een en dezelfde handeling of gebeurtenis hebben, noemen we een scène.


Film:

Verschillende scènes aan elkaar gemonteerd vormen samen de totale film.

Een film vormt de onderlinge samenhang tussen de afzonderlijke beelden.


Continuïteit:

Die onderlinge samenhang tussen de beelden, die met elkaar in verband staan, is de voortgang in de film.

We noemen dat de continuïteit.


Informatie overdracht:

Wat de camera ziet is een uitsnede van de werkelijkheid en slechts een deel van het totaal.

Wat wij filmen is onze blik op die werkelijkheid. Wij kijken door de camera en laten dat later aan anderen zien.

Wij bepalen dus wat die later te zien krijgen !

Filmen is dus informatie overbrengen!

Willen wij die informatie zo goed mogelijk overbrengen, zodat ze voor anderen duidelijk en begrijpelijk is, dan zullen wij met een aantal zaken rekening moeten houden.


Taal van de film:

Een schrijver kiest zorgvuldig zijn woorden om er zinnen mee op te bouwen. Zinnen vormen hoofdstukken, welke op hun beurt weer bijdragen tot een compleet verhaal. Een schrijver die zijn taal niet goed gebruikt, zal waarschijnlijk ook slecht begrepen worden.

Zo is dat ook met fim. Filmen is het vastleggen van bewegende beelden. Uit die bewegende beelden worden handelingen opgebouwd en handelingen vormen samen gebeurtenissen. Het samenspel van verschillende gebeurtenissen vormen de totale film.

Zoals woorden en zinnen in een bepaalde volgorde moeten staan om een verhaal te vertellen, zo moeten ook video opnamen in een bepaalde volgorde staan om handelingen en gebeurtenissen goed weer te geven om de kijker uiteindelijk goed en begrijpelijk te kunnen informeren. De opbouw en de structuur van een film wordt beschreven in het scenario.

Zoals het bij een brief of opstel past, zorgt men ook bij het monteren van een film voor een intro (aanhef) een essentieel hoofdstuk (doel, plot) en een slotfase (eindwoord).