Sabam

OVEREENKOMST BREEDBEELD EN SABAM

Tarief:

Het tarief voor de synchronisatierechten van library-muziek werd officieel vastgelegd op € 54 (+ 6% BTW, die door BREEDBEELD wordt betaald) per effectieve gebruiker van muziek en dat op jaarbasis. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. M.a.w., voor iedere cineast, AV-werker of fotograaf (die de jaarlijkse bijdrage van € 54 betaalt aan BREEDBEELD) die in de loop van een jaar één of meerdere producties heeft gesonoriseerd met library-muziek, zal BREEDBEELD de synchronisatierechten betalen aan Sabam.

Toegelaten volgens het contract:

 1. Een film of audiovisuele productie mag maximaal 60 minuten duren.
 2. Films en audiovisuele producties mogen vertoond worden op manifestaties georganiseerd door de aangesloten BREEDBEELD groepen en door de provinciale organisaties, op voorwaarde dat dit alles zonder winstoogmerk gebeurt.
 3. Opgelet: De organisator dient hiervoor wel uitvoeringsrechten te betalen!
 4. Films en audiovisuele producties mogen vertoond worden op manifestaties en festivals georganiseerd door derden, maar wel zonder winstoogmerk en uitsluitend voorbehouden voor amateurproducties.
 5. Opgelet: De organisator dient hiervoor wel uitvoeringsrechten te betalen!
 6. Films en audiovisuele producties mogen op een website worden geplaatst (door een provinciale organisatie, door een BREEDBEELD groep of door de auteur van de film of AV-productie), maar daarvoor moeten wel uitvoeringsrechten worden betaald: € 118,76 per jaar voor max. 15 minuten, € 237,51 per jaar voor max. 30 minuten of € 475,02 voor max. 60 minuten en € 118,76 per bijkomend uur. Deze tarieven zijn geldig voor het ‘streamen’ (= bekijken op je computerscherm via een weblink). Voor downloads zijn de tarieven nog veel duurder!
 7. Oplossing: Zet je film of audiovisuele productie op Youtube en deel de link op je website.

Niet toegelaten volgens het contract:

 1. Elke commerciële exploitatie.
 2. Uitzendingen op televisie.
 3. Verspreiding via internetsites van derden, tegen betaling of met mogelijkheid tot downloaden.
 4. Verkoop of verhuur van dvd’s of andere audiovisuele dragers.
 5. Realisatie van reclamespots.