De Filmtaal

Het shot:

De basiseenheid van de filmtaal of videotaal is het shot, ook wel de opname genoemd. Een shot is een opname in één keer, van het moment dat u de camera laat draaien ("Actie!") tot het moment dat u de de opname stopt ("Cut!"). natuurlijk kan u bij de montage een shot nog inkorten.

De scène:

Wanneer men meerdere shots samenbrengt om iets te vertellen, noemt men deze verzameling shots die binnen de actie een eenheid van plaats vertonen, een scène.

De sequentie:

Een groep scènes die een eenheid van actie vertonen, noemen we een sequentie. het is een opeenvolging van scènes op verschillende plaatsen maar die verbonden zijn door eenzelfde dramatische inhoud.

De opnamegroottes:

Omdat we het verhaal gaan onderverdelen, laten we de dingen zien door ze te situeren, door ze meer of minder belang te geven, door ze van verder of dichterbij te cadreren.

We gaan dus pelen met verschillende opnamegroottes en hun betekenis. Hier volgen ze, van het breedste tot het allerkleinste shot.

Het extreme Long Shot

Dit shot toont het landschap, situeert de plaatsen waar de actie plaatsvindt. het decor primeert. Het extreme long shot is een veel gebruikt openingsshot.

Het Long Shot

We zien de ruimte waarin zich de actie afspeelt, de posities van de personages, de personages zelf. Deze worden van kop tot teen getoond. Als de nadruk duidelijk op het (centrale) personage ligt en minder op het decor, spreken we ook van een "full shot".

Het Medium Long Shot

Het personage wordt afgesneden boven de knieën. In dit beeld kunnen we de personages goed zien, de actie van dichtbij volgen.

Het Borstshot

Wordt ook "head & shoulders close-up" genoemd. Het gezicht van het personages boven de borst, wordt het centrum van het beeld. We kunnen nu zijn wisselende blikken volgen, de subtiele veranderingen in zijn gelaatsuitdrukking. De identificatie van de kijker met het personage is zeer groot.

De Close-Up

Die kan een lichaamsdeel zoals het hoofd, een hand, de voeten of een ander voorwerp laten zien. Een close-up legt de nadruk op het detail. Hij maakt dikwijls iets duidelijk.

Het Detailshot

Nog gedetailleerder dan de close-up.

Samenvatting opnamegroottes:

Bij de opname of de de montage laat u de shots een bepaalde tijd duren naargelang hun grootte.

Een long shot duurt in principe langer dan een borsthot, omdat er meer informatie in verwerkt is.

Ruimere shots zijn in het algemeen langer, close-ups korter.

Het spreekt vanzelf dat men een close-up abnormaal lang kan laten duren om een specifiek effect te bekomen.

In film mogen de regels overtreden worden als men daar een goede reden voor heeft !

Volgende hoofdstuk: