O IES Monte Castelo está adherido ao PLAMBE(Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares) dende o ano 2008. Podedes ver a actividade realizada durante estes anos pasados neste enlace.

Participamos en todas as convocatorias do club de lectura. Este curso, debido ás restricións impostas pola COVID 19, decidimos facer unha pausa e continuar o vindeiro.

Este ano o proxecto que promove a biblioteca ten como lema "A cara ocultada da lúa", que unifica a proposta de traballo de Bibliotecas Escolares "Xeografías lectoras" e outros proxectos do centro (Proxecto Maker, Club de Ciencias e Contratos-Programa).


Formamos parte MICRORREDE A MARIÑA. Un Proxecto Colaborativo das Bibliotecas Escolares da Mariña.

Este ano e recollendo a proposta da Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia "Xeografías lectoras" proponse como título do proxecto "Xeografías".

Por mor das restricións sociosanitarias, a exposición final de traballos será virtual, a través do blog da Microrrede.

Formamos parte do proxecto piloto ELBE.2 do Plan LIA que busca que profesorado e alumnado coñezan a lectura dixital.

A biblioteca dispón de tabletas en préstamo para facilitar o uso da biblioteca dixital.

Pertencemos á rede de Bibliotecas Solidarias de Galicia co programa Voluntariado na Biblioteca escolar. Colaborando coa biblioteca alumnado recibirá un diploma acreditativo emitido pola D.X. de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Identificación do voluntariado.