3menigheden

Vejstrup - Hejls - Taps kirker

Aktuelt

Nye retningslinjer

Fra fredag d. 8. januar gælder nye retningslinjer for kirkelige aktiviteter.

Gudstjenester gennemføres som anført i gudstjenesteplanen, men de vil højest vare 30 minutter.

Der er salmer, men ingen fællessang.

De er uden altergang.

Søndagens prædiken bliver også lagt ud på hjemmesiden.

Antal kirkegængere i kirkerne:

  • Vejstrup: maks. 27 personer

  • Hejls: maks. 17 personer (se nedenfor)

  • Taps: maks. 24 personer

Bemærk: Der er tilmelding til alle gudstjenester i Hejls. Tilmelding sker ved henvendelse pr. mail til kirke-/ kulturmedarbejder Malene Jørgensen på vhtkultur@gmail.com. Tilmelding skal ske senest lørdag (kl. 18.00) inden søndagens gudstjeneste (første gang d. 24. jan.)

Alle øvrige arrangementer er aflyst eller udskudt.


De nye retningslinjer (af 6. januar) kan ses på Haderslev Stifts hjemmeside:

www.haderslevstift.dk

Derudover opfordrer vi til at holde sig orienteret her på hjemmesiden, hvor vi gør opmærksom på det, hvis der kommer ændringer.

Vejstrup Kirke
Hejls kirke
Taps kirke

Seneste prædiken

1. søndag efter helligtrekonger - prædiken


På nedenstående links kan ses tidl. prædikerne og tekster.

Prædikerne og tekster
Kirkemusik

GUDSTJENESTEPLAN
(dec.2020- marts 2021)

Henvendelse kan ske til sognepræsten.

Henrik Vestergaard Jørgensen træffes på tlf. 21446601. - Mandag er fridag.

Øvrig kontakt se informations siden.

Kirkernes adresser:

Vejstrup Kirke
Sjølund Gade 25, 6093 Sjølund.

Hejls kirke
Hejls Kirkevej 21, 6094 Hejls

Taps kirke
Ødisvej 38, Taps, 6070 Christiansfeld