Kirkekor

Oplysning om kirkekorene:

Børnekoret er for børn i 2-4 klasse. Vi øver hver torsdag kl. 15.30 - 16.30.

Ungdomskoret for for alle fra 5. - 10. klasse. Vi øver hver torsdag kl. 16.45 - 17.30.

Vi øver i konfirmandstuen i præstegården, og holder ferie i skolernes ferie.

Korene deltager i gudstjenester ca. en gang om måneden.

Løn: Når man synger i kor får man et honorar på kr. 20,00 for øvetimer og kr. 40,00, når man synger i kirkerne.

Alle korister fra sidste år som gerne vil fortsætte får en højere løn. Kr. 30,00 for øvetime og kr. 50,00 for gudstjeneste.

I skal henvende jer til SKAT og få et frikort.

Yderligere oplysninger fås hos organist Goulnar Christensen på telf. 60186255 eller mail vhtorganist@gmail.com

eller ved henvendelse til kirkeværge Astrid Dinesen, tlf. 30318241 eller mail: astriddinesen19@gmail.com