Medarbejdere

Sognepræst

Henrik Vestergaard Jørgensen

Hejls Landevej 22, 6094 Hejls

Tlf. 21446601

Mail: hvjo@km.dk

Fridag om mandagen

Organist

Goulnar Christensen

Hejsagerløkke 14

6100 Haderslev

Tlf. 60186255

Mail: vhtorganist@gmail.com

Graver - Vejstrup kirke

Peter Hofstedt

Sjølund Gade 23, 6093 Sjølund

Tlf. 21627093,

mail: hofstedt.mp@gmail.com

Graver - Hejls kirke

Tom Rønnemoes Kofoed

Skamlingvejen 149, 6093 Sjølund

Tlf. 5128 2110,

mail: tkc-@hotmail.com

Graver - Taps kirke

Dorthe Graasbøll

Mengvej 50, 6070 Christiansfeld

Tlf. 40 17 45 10

Mail: dgraasboll@gmail.com

Kirkesanger

Malgorzata Vind

Thulesvej 18, 6100 Haderslev

Tlf. 74529877

Mail: vilfredvind@post.tele.dk

Kirkesanger

Finn Hyldgård Jensen

Overbyvej 28, 6094 Hejls

Tlf. 51945223

Mail: finn@hejlshuset.dk

Kirkesanger

Karin Kristensen

Boggesvej 21, 6094 Hejls

Tlf. 75575255

Mail: christensen.kc57@gmail.com

Kordegn

Inger Nors

Tlf. 22752327

Mail: iln@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Malene Jørgensen
Hejls Landevej 22
6094 Hejls

Tlf. 30 50 59 85

Mail: vhtkultur@gmail.com