Vielse og velsignelse

Vielse og velsignelse

VELSIGNELSE AF BORGERLIGT INDGÅET ÆGTESKAB og VIELSE

I alle tre kirker er der både velsignelse af borgerligt indgået ægteskab og vielse. For dette skal i kontakte sognepræsten. Mindst én af parterne skal være medlem af Folkekirken.

Vielse

Til en vielse skal I have navn og adresse på to vidner (to der er til stede til jeres bryllup), og en prøvelsesattest klar til samtalen før brylluppet (ægteskabserklæring). Denne får I ved at henvende jer på kommunen www.kolding.dk; tlf. 7979 7979. Husk prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel.

Ønsker I navneændring i forbindelse med vielsen, kan I udfylde en navneændringsanmeldelse som I finder på www.personregistrering.dk. Denne kan I aflevere til sognepræsten til samtalen eller sende den til kordegnen

Velsignelse

Er I borgerligt viede (gift på rådhuset), kan I få en kirkelig velsignelse af jeres ægteskab. En velsignelse er en højtidelighed, som ligner en vielse, med kun få ord til forskel.

Vielse/Velsignelse

Når I har bestemt jer for en dato og klokkeslæt til at blive viet/velsignet i Vejstrup, Hejls eller Taps kirke skal I kontakte sognepræsten for at se om tidspunktet, dagen og kirken er ledig. Vielser/velsignelser plejer at blive meldt et halvt til et helt år før, så vil I sikre jer tid og sted, skal I ikke være for sent ude. Når I ringer finder vi en dato, hvor jeg kommer ud til jer til en samtale om selve vielsen/velsignelsen, om alt det praktiske og om jer to (til talen i kirken). Denne samtale vil vare en hel til halvanden time, og finder sted ca. 2 uger før selve vielsen/velsignelsen.

Til samtalen vil jeg bede jer overveje følgende spørgsmål med hinanden: Hvorfor vil I giftes? Hvorfor skal det være i kirken? Hvad forstår I ved kærlighed? Hvad vil I lægge vægt på I jeres ægteskab? Hvordan supplerer I hinanden som par? Hvad er den andens minusser og plusser?

Ydermere vil jeg bede jer om at overveje hvilke salmer der skal synges på dagen. I kan hovedsageligt vælge fra salmebogen, men også højskolesange kan bruges. Hvis I vælger en sang der ikke står i salmebogen, skal i selv til dagen udfærdige et sangark med bl.a. pågældende sang.

Det vil være oplagt at vælge en eller flere salmer der har med den årstid eller den eventuelle højtid, som brylluppet finder sted i forbindelse med, fx jul, påske, pinse, høst, forår osv.

For at høre og læse salmerne eller for at få flere idéer se: www.dendanskesalmebogonline.dk og/eller www. www.hojskolesangbogen.dk

Vielsesliturgi

Brudgom og forloveren sætter sig på to stole i højre side af koret. Brudgommen sidder tættest på alteret