21 CONGRESO INTERNACIONAL GALICIA/NORTE DE PORTUGAL DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO

Poboación produtiva maior: a formación e a orientación na empregabilidade e mobilización do talento senior fronte ao edadismo no emprego

Santiago de Compostela, CENTRO ABANCA OBRA SOCIAL, 19, 20, 21 setembro 2019

AVISO!!

AFORO COMPLETO,

PÉCHASE A POSIBILIDADE DE INSCRICIÓN AO CONGRESO

Segue toda a información do congreso nas redes sociais

ORGANIZAN

Universidade de Santiago de Compostela (Grupo Galego de Estudios para a Formación e Inserción Laboral-GEFIL), Delegación Rexional do Norte do Instituto de Emprego e Formación Profesional de Portugal, e Universidade de Oporto (Centro de Desenvolvimento Vocacional e Aprendizagem ao Longo da Vida).

COLABORAN

Consellería de Economía, Emprego e Industria, e Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia; Concello de Santiago de Compostela; Deputación Provincial da Coruña; Afundación Obra Social ABANCA; Rede de Inmigración, Escola e Sociedade (Ries); Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe da Universidade de Santiago de Compostela (CeTa); Renfe; Caixabank; Empresa Vieira de Castro.