Resonerande

En resonerande text kan vara en av de svåraste texterna att skriva så därför behöver du ha koll på hur texten ska struktureras. Den vanligaste resonerande texten är krönika och det är en blandning mellan personlighet och allmänkaraktär. Du kan också få i uppgift att skriva en resonerande text om t.ex. ett avsett ämne som kärlek. Då ska du resonera utifrån dina egna tankar om ämnet, i det här fallet kärlek.