Big 5

The Big Five utgår från fem förmågor som du utvecklar ständigt i skolans samtliga ämnen. Om du får koll på dessa förmågor och aktivt arbetar med dessa i alla ämnen kommer du utvecklas i ditt skolarbete.

  • Begreppslig förmåga
  • Analysförmåga
  • Metakognitiv förmåga
  • Procedurförmåga
  • Kommunikativ förmåga