Mindset

Mindset är engelska för ordet tankesätt och det finns två olika tankesätt som du använder i olika situationer i din vardag. Det växande (dynamiska) och det låsta (statiska) och beroende på vilken situation du hamnar i så väljer du det ena eller det andra.

Under din högstadieperioden kan du utveckla dina förmågor och nå högre i din kunskapsutveckling genom att försöka ha det växande tankesättet så ofta du kan.