Muntlig process

Du kommer under din skoltid behöva använda din muntliga förmåga i skolans alla ämnen. Det kommer innebära gruppdiskussioner, enskilda redovisningar, helklassdiskussioner, visa kunskap för läraren och på den här sidan får du tips på vad du ska tänka på.

Gruppdiskussioner

När du diskuterar i mindre grupper är det viktigt att dels vara aktiv som talare men också som lyssnare. Det är viktigt att man visar varandra respekt och att alla vågar prata. Det är bra om gruppen har en utsedd samtalsledare och en sekreterare vilket gör att alla måste vara aktiva.

Två öron och en mun - av en anledning!

Enskilda redovisningar

Den kanske vanligaste rädslan bland elever men också folk i allmänhet. Att tala inför en grupp människor är en utbredd rädsla hos många.

Orka pluggas sida hittar du korta filmer som kan vara ett stöd inför en redovisning.

Träna hemma framför spegeln!

Helklassdiskussioner

Ibland kan du hamna i situationer där läraren vill att klassen ska ställa frågor, besvara frågor eller ha ett resonemang med varandra. Var inte rädd att vara med i diskussionen och glöm framförallt inte att lyssna på dina kamrater.

Vi lär av varandra!

Visa kunskap för läraren

När din lärare har genomgång och slänger ut frågor som går att besvara ska du inte vara rädd att räcka upp handen. Oftast är elever rädda att svara fel och det är synd. Ett felaktigt svar kan ge upphov till bra diskussioner där läraren kan få fram dina resonemang snarare än rätt svar.

Så fel svar kan alltså vara rätt!