Argumenterande

I en argumenterande text vill du som avsändare få mottagaren att övertygas av din tes/åsikt. Det finns olika typer av argumenterande texter; insändare och debattartikel.

I en argumenterande text ska du använda dig av retoriska grepp så som retoriska stilfigurer, knep (ethos, pathos, logos) och det är viktigt att inte bara skriva om sina argument utan även exemplifiera motargument och bemöta dessa.

Förutom att det är viktigt med struktur i texten ska du också skapa en stark inledning som lockar till läsning och en lika stark avslutning som gärna knyter an din huvudtes och kopplar tillbaka till din inledning.