Beskrivande

Du skriver många beskrivande texter under din tid på högstadiet och de vanligaste är faktatexterna och labbrapporterna. Syftet med en beskrivande text är att informera läsaren om vad du kommit fram till, oavsett om du sökt fakta eller om du genomfört en laboration i t.ex. kemi.

Skolverkets exempeltexter

Bruksanvisning: instruktion, exempeltext

Labbrapport: instruktion, exempeltext