Qendra e Zhvillimit Rajonal

UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORE

ku ndodhemi

godina C, fakulteti i shkencave teknike, kati i peste

orari regjistrime

e hene deri e premte , 8.00-13.00 tel. 0692060990


orari sherbime

e hene deri e premte , 9.00-12.00 tel. 0692060990


e-mail kontakte

eva.cipi@univlora.edu.al arbanazeqo@yahoo.com

12 Dhjetor 2019

UCTM-UV: workshop dy ditor mbi kërkimin shkencor me impakt në zhvillimin e qëndrueshëm

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Universitetit Ismail Qemali Vlorë dhe Universitetit të Teknologjive Kimike dhe Metalurgjike, Sofie, Bullgari, në datat 9 dhe 10 Dhjetor, 2019 u zhvillua workshop-i me temë: Kërkimi Akademik me impakt në zhvillimin rajonal. Ky takim ishte rezultat i një bashkëpunimi të ngushtë të Qendrës së Zhvillimit Rajonal dhe Departamenteve të Biologjisë, Kimisë, Fizikës pranë Fakultetit të Shkencave Teknike me Fakultetin e Kimisë organike dhe fizike pranë UCTM-së. Kërkues shkencore të stafit akademik nga të dy institucionet partnere prezantuan dhe diskutuan punë shkencore me impakt të dukshëm në zhvillimin e vendit dhe të rajonit. Mjaft takime dhe shkëmbime eksperiencash u zhvilluan gjatë dy ditëve të workshop-it me propozime konkrete për inisiativa të mëtejshme në projekte në fusha me interes të përbashkët përsa i takon zhvillimit të programeve të studimit të nivelit master në edukim politikash për një mjedis të qëndrueshëm, ngritje kapacitetesh për studime në fushën e energjive të rinovueshme, mobilitete stafi dhe studentësh kryesisht në praktika mësimore në laboratorë dhe njohje pajisjesh moderne.

27 nentor 2019

Nga 2 deri 6 dhjetor 2019 zhvillohet java nderkombetare nen Erasmus Plus KA107. prane KhP College, Viene Austri. Do te kete mundesi njohjeje dhe bashkepunimi me universitetet te tjera nderkombetarisht ne projekte dhe mobilitete.

25 nentor 2019

Autoriteti Shqiptar i Konkurrencës organizoi seminarin me temë “Të njohim konkurrencës dhe sfidat e saj”., me mbështetjen e Universiteti Shtetëror “Ismail Qemali” në Vlorë dhe qëllimi i tij ishte njohja nga komuniteti akademik në lidhje me parimet dhe rregullat për një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg. Seminari u fokusua në tre drejtime kryesore:

  • Prezantim i Ligjit nr. 9121/2003 “Per mbrojtjen e konkurrences” i ndryshuar;

  • Prezantim “Konsumatori përfituesi i parë i konkurrencës + QUIZ”:

  • Prezantim “Procesi i integrimit në BE dhe roli i Autoritetit të Konkurrencës”

20 nentor 2019

U zhvillua seminari trajnues per studente ' Trajnim mbi patentimin e shpikjeve, certifikimin e markave, modelimin industrial dhe treguesit gjeografik'.. Specialist te Drejtorise se pergjithshme te pronesise induestriale nga Ministria e Financave u angazhuan ne nje diskutim interaktiv me studente te fakultetit te Shkencave teknike.

15 nentor 2019

Nis implementimi i kursit te pare te trajnimit ne mjediset e qendres. 75 mesues te regjistruar ne portalin e Ministrise gati per t'u trajnuar ne modulin Media Literacy in a digitalized world.

13 nentor 2019

Nis kursi i parë i trajnimit të mësuesve në modulin Media Literacy në një botë të dixhitalizuar. Kurset do të zhvillohen falas nën kujdesin e UV dhe të projektit TEAVET financuar nga EU nëpërmjet Programit Erasmus Plus. 51 mësues të regjistruar në portalin e ASCAP. Për më tepër vizitoni teavet.org.

23 tetor 2019

Akreditohen nga ASCAP 16 module trajnimi per mesues te ciklit te studimeve parauniversitar ne kuader te projektit TEAVET. per me teper lexo ...

25 tetor 2019

Universiteti Ismail Qemali perfaqesuar nga Eva Cipi, Drejtore e RDC, Eloina Tozaj Drejtore e drejtorise se burimeve njerezore dhe Komunikimit, si dhe nga Administrator Mirela Duka, merr pjese ne Assamblene e pergjithshme te rrjetit te Universiteteve te Mesdheut qe u organizua ne Qipro prane universitetit Eastern Mediterranean University . Vendime te rendesishme ishin: Ne 2021 assambleja e 167 universiteteve te Mesdheut * CMU, do te organizohet ne Vlore, Albania dhe do te jete nje ngjarje e rendesishme per institucionin tone. UV caktohet si zyre koordinimi e CMU per Shqiperine. Koordinimi do te jete prane qendres se zhvillimit rajonal.

23 tetor 2019 Durres Albania

Pergjate 22 dhe 23 tetor 2019 ne Durres, organizuar nga EACEA Bruksel dhe Erasmus Plus Zyra Tirane u zhvillua Erasmus Plus Cluster Meeting per projektet CBHE per universitetet e ballkanit perendimor. Projekti TEAVET u prezantua si nje nder tre projektet me te suksesshme qe qe jane duke u zhvilluar ku UV eshte partner. Kordinatori Javier Vidal nga Universiteti i Leonit Spanje dhe Eva Cipi si bashkekoordinator nga Universitetet shqiptare partnere.

21 tetor 2019 Hamilton, Toronto, Canada

Universiteti Ismail Qemali Vlore nepermjet perfaqesuesve te tij Eva Cipi si aplikuese e hyrjes dhe Yllka Bilushi si perfaqesuese e Senatit Akademik merr pjese ne konferencen nderkombetare te 31 vjetorit te Magna Charta Universitatum si nje nder 16 universitetet firmuese te rrjetit nder 800 universitete te mirenjohura ne mbare boten akademike. UV eshte i pari universitet publik shqiptar qe pranohet ne kete rrjet pas nje aplikimi 2 mujor te vetvleresimit te cilesise sipas standarteve te MC dhe te miratuar nga Observatory si mekanizemi kontrollit dhe monitorimit te cilesise. Ndiqet edhe nga te tjere universitete te rendesishme shqiptare si UT dhe UPT.

11 tetor 2019

Qendra RDC ne bashkepunim me shkollat e ciklit te mesem mbeshtet me bashkepunim diten Une jam erasmus Po ti ?. organizuar ne sallen rilindja nga zyra e projekteve te UV. Moren pjese edhe mjaft maturante nga shkolla ELITE Vlore, Shkolla Halim Xhelo, etj.

4 dhe 5 shtator 2019 Gjirokaster Albania

U zhvillua ne Universitetin Eqerem cabej Gjirokaster takimi informues nen kuader te projektit TEAVET me pjesemarrjen e 9 partnereve shqipetare dhe europiane. ne kuader te paketes WP4 u raporua per vleresimin e kurseve pilot nga partneri ministria e Arsimit dhe u percaktuan metodologjite per implementimin e kurseve te trajnimit. Gjithashtu u vleresuan edhe paketat e disseminimit te rezualtateve dhe u percaktuan detyra. Eva Cipi si bashkekoordinatore e projektit dhe Mariglena Meminaj si koordinatore institucionale moren pjese ne kete takim pune.

16 gusht 2019 karaburun, Sazan , Vlore Albania

AFRIMED ne aksion. Gjate dy javeve u zhvilluan paketat e punes se disseminimit dhe alokimit te popullatave te cistozeires ne zonen e mbrojtur te karaburunit dhe te Sazanit me Grupin e punes te perbere nga Saimir Beqiraj, Ina nasto, Eva Cipi, Hajdar Kicaj, Lefter Kashta, etj. Te gjitha te dhenat u strukturuan ne nje databaze per aksione te metejshme nen kete projekt.

27 Qershor 2019 Bolonje , Itali

Universiteti Ismail Qemali Vlore perfaqesuar nga Rektori Prof. Roland Zisi dhe Drejtore e RDC Dr. Eva Cipi merr pjese ne konferencen dhe ceremonine e 20 vjetorit te kartes se Bolonjes zhvilluar ne data 25 dhe 26 Qershor 2019. Kjo konference mblodhi rektore dhe perfaqesues universitetesh nga gjithe vende te botes nenshkruese te kesaj karte. Ceremonia u be publike me nje korte madheshtor te rektoreve ne sheshin e qytetit monumental te Bolonjes.

30 maj 2019 Gjilan Kosove

Universiteti Ismail Qemali Vlore si partner , Qendra RDC perfaqesuar nga Dr. Eva Cipi, merr pjese ne konferencen e pare shkencore nderkombetare DiGiDay Conference 2019 organizuar nga universiteti Kadri Zeka Gjilan Kosove me teme Development towards E society.

11 dhe 12 maj 2019 Tirane Albania

RDC- pjesemarrje ne konferencen e e nente nderkombetare information systems and Technology innovations:Smart economy and digital transformation, organizuar nga departamenti i statistike dhe informatke e aplikuar. UT.

8 Maj 2019 Vlore, Albania

Inagurohet loboratori i trajnimit te mesuesve prane RDC. Pajisjet instalohen per kurset pilot. Laptop, fotokopje, printer, tablet, rrjet interneti do te jene ne funksion te qendres per sherbime dhe trajnime.

9, 10,11 maj 2019 Vlore, Albania

Prane RDC organizohet kursi pilot drejtuar nga Nirida Pashaj dhe Mariglena Meminaj. 23 mesues te regjistruar pas nje bashkepunimi me DAR Vlore per te marre pjese ne kete kurs. Kursi organizohet nen aksionin WP4 te Projektit TEAVET. Per me teper informacion visitoni www.teavet.org dhe ne FB Projekti Teavet.

maj qershor 2019

Qendra RDC eshte perfshire ne aplikimin nen ITALME Interreg programme ne zhvillimin e 6 projekteve si aplikant. Deri tani jane perfshire nga departamenti i Biologjise dhe i shkencave kompjuterike Ina Nasto, Denis Sinanaj, Eva Cipi, Eljona Zanaj ne SESC, IVBUC, COMCOC, SUIST. si dhe ne disa projekte si partner ATTRACT, etj.

3 dhe 4 maj Vlore, Albania

Qendra RDC organizon konferencen e gjashte nderkombetare SCfSD Scientific Challenges for Sustainable Development ne partnership me universitetin nderkombetar te Struges dhe Universitetin Aleksander Xhuvani Elbasan, si dhe partnere te asociuar Universiteti i Kalabrise, Itali dhe Universiteti Sancti Cyril Malta. 60 autore punimesh marrin pjese ne kete aktivitet.

3 maj 2019 salla Rilindja UV, Vlore, Albania

Qendra RDC organizon brenda konferences SCfSD nje session informimi per mesues ne kuader te TEAVET, te ftuar 50 mesues nga shkollat e qytetit te vlores prezantohen edhe AFRIMED, Pharem, MARDs. ku UV eshte partner.

2 maj 2019 Albania

Me ne fund implementohet rrjeti i qendrave LLL nen TEAVET duke u firmosur marrveshja nga 8 rektore dhe drejtori i IZHA per bashkepunimin midis qendrave LLL te trajnimit te mesuesve. pas nje periudhe 1 mujore u arrit te firmosej dokumenti nga 8 universitete partnere. per me teper informacion visito faqet www.teavet.org dhe ne FB Projekti Teavet.

22/01/2020

Takim për shkembimin e eksperiencës dhe rasteve të suksesit mes UV-së dhe projektit zviceran Aftësi për punë.

Qendra RDC si koordinatore me projektin zviceran Aftësi për punë.

Sot, në datë 22/01/2020, në mjediset e Rektoratit, Prof. Dr. Roland Zisi priti përfaqësues të Agjensisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim për një takim pune të rëndësishëm në kuadrin e aktiviteteve me qëllim shkembimin e eksperiencës dhe rasteve te suksesit mes UV dhe projektit Aftesi për punë. Ishin të pranishëm Znj. Borana Barjami - Menaxhere e të nxënit përmes punës në Projektin "Aftësi për Punë" dhe Swisscontact, Z. Boris Alibali - Konsulent Projekti "Aftësi për Punë" dhe Swisscontact. Koordinatore e takimit, Znj. Ines Troqe si manaxhere rajonale për projektin Aftësi për Punë S4J si dhe Znj. Borana Barjami parashtruan qëllimin e takimit duke specifikuar tre çështjet kryesore .

Njohja dhe ndarja e kompletit të dokumentave per zhvillimin e praktikave profesionale dhe internship në biznese dhe kompani që operojnë në rajon.

Ndërmjetësim mes UV dhe Zyrave të Punës Vlorë në kuadër të programit të Nxitjes së Punësimit për të diplomuarit nga UV;

Pozicionimi i UV-së si ndërmjetësues midis kompanive lider në treg dhe studentëve punëkërkues. Rasti tipik është kërkesa për punonjës nga Balfin Group e cila, së shpejti do të prezantohet nga UV në media dhe rrjeta sociale.

Në fund të takimit, pas diskutimit, me propozim të Rektorit të UV, Prof.Dr. Roland Zisi u ra dakord për projektimin dhe nënshkrimin e një Marrëveshjeje Bashkëpunimi mes UV-së dhe projektit Zviceran Aftësi për Punë. Gjithashtu, këto inisiativa u vlerësuan si mjaft të rëndësishme për UV në momentin kur institucioni është angazhuar plotësisht në procesin e akreditimit për arritjen e objektivave të strategjisë së institucionit në lidhje me rritjen e rolit të tij zhvillues dhe transformues së shoqërisë në rajon dhe më gjerë nëpërmjet implementimit të aktiviteteve të misionit të tretë, krahas atyre të edukimit dhe kërkimit shkencor.

16/01/2020

Nnenshkruhet marrveshja me patformen EIPASS- akreditohet qendra RDC si qender testimi EIPASS

20 Shkurt 2020

Pjesemarrje ne seminarin Digitalization in Tourism for Sustainable Development organizuar nga Universiteti Metropolitan dhe MARDS projekti. Prezantimi nga qendra RDC ishte 16:40-17:00 “Regional Opportunities of Doctoral Studies in Tourism”, Dr. Eva Cipi, Director of Regional Development Centre, University Ismail Qemali, Vlore, Albania.

axhenda

Koordinator Prof. Betim Cico

Referues Prof. Edmond Panariti

14 shkurt 2020

Aplikimi 462 - SESC aprovohet nga autoriteti manaxhues i INTERREG IPA ITALME. Tashme UV eshte Lead Partner i nje projekti Europian.


5 Qershor 2020

Aprovohet plan biznesi i aktiviteteve financiare te qendres RDC nga Bordi i Administrimit ne mbledhjen e rradhes. Tashme jane gati tarifat per kurstet e trajnimit prane qendres.

3 dhe 4 qershor 2020

Zhvillohet per dy dite takimi online i parashikuar per t'u zhvilluar ne Leopn nen projektin TEAVET. u prezantuaraporti i vetevleresimit te implementimit te kurseve te trajnimit per mesues te zhvilluar prane qendres ne periudhen Nentor 2019-Mars 2020. Gjithashtu UV ishte edhe pergjegjes per zhvillimin e tenderit te dyte per blerjen e pajisjeve te qendrave TLLL per partneret shqiptare.

8 qershor 2020

Ne kauder te dites boterore te oqeaneve, Departamenti i Biologjise, ne bashkepunim me projektin AFRIMED dhe Qendren e Zhvillimit Rajonal organizoi nje seminar informues mbi diten boterore te oqeaneve, gjate te cilit u prezantuan objektivat e projektit dhe protokolli i riprodhimit te Cystoseira. Moren pjese studente dhe pedagoge te fushes.

22 Qershor 2020

Kane filluar trajnimet me kredite per mesues bazuar ne emergjenca te sistemit arsimor parauniversitar. Media literacy dhe mjetet dixhitale si dhe komunikimi online jane temat kryesore te kerkuara nga mesuesit per te pershtatur metodologjine e mesimdhenies online me te gjitha sfidat e saj.


23 qershor 2020

Njoftohen staf akademik, administrativ dhe studentet qe duan te aplikojne per karta EIPASS te patentes se pertdorimit te kompjuterit ne 7 module se Qendra ka hapur aplikimet per projektin per 10 karta ID falas te cilat do te shkojne 2 per administraten, 2 per staf akademik dhe 6 per studente.

Jeni te ftuar te dergoni kerkesen tuaj ne adresen eva.cipi@univlora.edu.al deri ne daten 30 Qershor 2020. Kriteret e perzgjedhjes jane ne renditjen e kerkesave sipas mesatares per studentet dhe renditjes ne kohe te kerkeses nga ana e stafit te ri akademik dhe administrativ.


Per me shume mbi EIPAss:

Klikoni ne videot zyrtare te patentes!

Drejtohuni tek qendra RDC!25 qershor 2020

Ne mjediset e qendres se vizitoreve Radhime per zonat e mbrojtura ne gjirin e Vlores nisi seminari trajnues 2 ditor per ndergjegjesimin e komunitetit mbi rendesine e cistoseirers dhe rendesise qe ajo ka per faunen e gjirit. Eksperte nga ekipi i Afrimed folen mbi protokollet e pyllezimit me cistoseira si nj eksperiment shkencor me nje rendesi te vecante per ujrat e gjirit.

lloje te cistoseires ne gjirin e Vlores

diskutime gjate seminarit trajnues

8 korrik 2020

Takim shkencor për masat mbrojtëse të specieve endemike në Gjirin e Vlorës”, Qendra e Zhvillimit Rajonal, Universiteti i Vlorës, 08.07.2020Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri – projekti CEPF. Ceshtjet kryesore jane Njohja me projektin dhe programin e trajnimit , Çfarë janë speciet endemike? , Speciet endemike të zonave të mbrojtura që shtrihen nga mali i Cikës në Orikum , Metodat e monitorimit të specieve bimore endemike Sesleria albanica dhe Hypericum haplophylloides në parkun Kombëtar të Llogarasë dhe rezultatet e deritanishme., Matodat e monitorimit dhe studimit të moluskeve pulmonate dhe të dhëna paraprake mbi shpërndarjen e moluskut endemik Chondrula lugorensis në Parkun Kombetar të Llogarasë. Punë në grup: Studimi dhe mbrojtja e endemizmave (cilat janë reziqet e mundshme që kërcënojnë humbjen e tyre, Çfarë është plani i menaxhimit të specieve? Punë në grup: hartimi i një plani menaxhimi për speciet

24 korrik 2020

Asambleja e pare e rrjetit te qendrave te trajnimit te mesuesve u mblodh prane RDC per te kostituuar komitetin koordinues te qendrave te trajnimit. 31 pjesemarres per dy dite duke perfaqesuar institucionet e tyre respektive aprovuan dokumenta te rendesishme si statuti dhe rregullore e partneritetit, plani i aktiviteteve per dy vjetet e asamblese se pare duke forcuar bashkepunimin midis qendrave te krijuara nen projektin teavet.
27,28,29 Gusht 2020

Nisin aktivitetet ne kuader te projektit AFRIMED per mbledhjen e analizave te ujit dhe perzgjedhjen e zonave te mbjelljes se kampioneve te Cistozeires nme zonen e mbrojtur te KAraburunit dhe SaZanit neGjirin e Vlores.

Regjistrohuni ne

“Google Forms” submission page: https://forms.gle/yRNspQMcHBJ5VDMV8,


17 maj 2021 - International Week online in Austria - working in pedagogical skills with dramma

prezantimi i workshopit

Kathrin - the coordinator

prezantim i sistemit austriak te edukimit

Thomas Schrei - the cooridnator of international office

the platform

lektor

prezantim i mjedisit te drames

disa ceshtje themelore

17 maj 2021 - kick off meeting of EMCT international European master

27 maj 2021 - takimi i pervitshem i Keshillit dhe Asamblese se CMU-se ne platforme online